Összegzés javítása bírálóbizottság általi elírás miatt

Kérdés: Amennyiben nem az ajánlattevő oldalán felmerült hiba miatt van változás az adatokban, hanem a bírálóbizottság írta el az összegzésben foglaltakat, javíthatom-e azt, és ez módosításnak minősül-e? Mivel emiatt eredménytelen az eljárás, ilyen változás lehet-e az összegzés javításában/módosításában?
Részlet a válaszából: […] ...nem szerepel a felsorolásban az eredményes eljárás eredménytelenné nyilvánítása, még van erre lehetőség, de csak abban az esetben, ha az eredménytelenségi ok valóban fennáll, például a módosítás eredményeként fellépő igazolt fedezethiány miatt.A fenti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 11.

Eredménytelenség részajánlattétel esetén

Kérdés: Igaz-e az ajánlatkérő azon érve, hogy a három részből az egyik részre nem érkezett ajánlat, tehát e részben az eljárás eredménytelen lett, emiatt megfontolja, hogy a többi részt is eredménytelennek nyilvánítja? (Nem tartom korrektnek ezt az eljárást.)
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 75. §-ának (5) bekezdése valóban tartalmaz egy olyan lehetőséget, mely bármely rész eredménytelensége esetében a többi rész eredménytelenségi okát is jelentheti. Ennek azonban egyértelműen az a feltétele, hogy erről az ajánlatkérő az eljárást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 14.