Étkezési utalvány beszerzésének becsült értékkel kapcsolatos kérdései

Kérdés: Étkezési utalványok szállítására vonatkozó nemzeti értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződés lejár. A rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel a lejáratot követően hathavi időszakra tervezzük – a becsült értékre tekintettel – egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását. Jelen esetben az étkezési utalványok becsült értékét a Kbt. 36. § (1) bekezdésének a) pontjában, vagy a 37. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott rendelkezések szerint kell megállapítani? Intézetünk természetbeni ellátásként meleg étkezés lehetőségét is biztosítja. A korábbi időszak adatai alapján megállapítható, hogy a teljes állományi létszámnál havonta 80-90 fővel kevesebben veszik igénybe a havi étkezési utalványt. A becsült értéket a Kbt. 35. §-ának (1) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel, a teljes állományi létszám, vagy az étkezési utalványt ténylegesen igénybe vevők létszáma alapján kell megállapítani?
Részlet a válaszából: […] ...a szolgáltatás becsült értéke a rendszeresen, illetőleg az időszakonkéntvisszatérően kötött szerződés esetében: az előző költségvetési év vagy tizenkéthónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 1.
Kapcsolódó címke:

Étkezési utalványok és a Kbt. hatályának kapcsolata

Kérdés: Étkezési utalványok beszerzése a közbeszerzésekről szóló törvény tárgyi hatálya alá tartozik-e? A szerződés tárgya 40 032 000 forint értékű utalvány előállítása, majd leszállítása, a pénzforgalom szempontjából az utalvány készpénzt helyettesítő eszköz. Meghatározott összegű készpénzért ugyanakkora összegű készpénzt helyettesítő utalványt kap a beszerző. Az ellenszolgáltatás összege kizárólag az utalvány rendelkezésre bocsátásának költségét foglalja magában (előállítási szállítás), ez a költség évente bruttó 4-600 ezer forint. Közbeszerzés-köteles-e az eljárás?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 23. §-a alapján a közbeszerzés tárgya lehetárubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, illetőleg szolgáltatásmegrendelése, kivéve a szolgáltatási koncessziót [Kbt. 242. §-ának (4)bekezdése]. A 27. § értelmében a szolgáltatás megrendelése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 30.
Kapcsolódó címkék: