Ajánlati levél tartalma

Kérdés: Mit tartalmaz az ajánlati levél?
Részlet a válaszából: […] ...adja meg az ajánlattevő nevét,székhelyét, kapcsolattartója nevét és a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésben előírtajánlattevői nyilatkozatot a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
Kapcsolódó címke:

Ajánlati elemek pontosítása az ajánlatok értékelésekor

Kérdés: Az ajánlatok értékelése során derült fény arra, hogy az ajánlat tartalmaz egy felolvasólappal – amelynek tartalmát bontáskor ismertették – megegyező tartalmú ajánlati levelet, amelyben "csupán" az ajánlati ár volt lényegesen magasabb. Ezek után az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás alapját képező adatokat átszámolja, s az így kapott végeredményt tekinti ajánlati árnak. Az eljárást nem a fenti ajánlattevő nyerte. Jogszerűen járt-e el az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmassággal,illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkalkapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmánaktisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását.A 84....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 19.
Kapcsolódó címkék: