Ajánlati levél tartalma

Kérdés: Mit tartalmaz az ajánlati levél?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. nem ismeri az "ajánlati levél" fogalmát, de agyakorlatban az ajánlatkérők elég széles körben alkalmazzák. Tulajdonképpen aztkéri az ajánlatkérő, hogy ebben a levélben adja meg az ajánlattevő nevét,székhelyét, kapcsolattartója nevét és a Kbt. 70. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Ajánlati levél

Kérdés: Mi az az ajánlati levél?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati levél általában ajánlattevő által a felhívásbanés dokumentációban található elemek elfogadását és annak megfelelőbenyújtásával kapcsolatos kötelezettségeket tartalmazza. Az alábbiakban közlünkegy példát, melyet az ajánlatkérő szabadon alakíthat, a Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Ajánlati elemek pontosítása az ajánlatok értékelésekor

Kérdés: Az ajánlatok értékelése során derült fény arra, hogy az ajánlat tartalmaz egy felolvasólappal – amelynek tartalmát bontáskor ismertették – megegyező tartalmú ajánlati levelet, amelyben "csupán" az ajánlati ár volt lényegesen magasabb. Ezek után az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás alapját képező adatokat átszámolja, s az így kapott végeredményt tekinti ajánlati árnak. Az eljárást nem a fenti ajánlattevő nyerte. Jogszerűen járt-e el az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatban nem egyértelmű elem fedezhető fel,úgy az ajánlatkérő pontosíthatja vagy pontosíttathatja azt. Erre vonatkozóankét szempontból is találunk irányadó szabályt a törvényben. A Kbt. 84. §-a alapján, ha az ajánlatban nyilvánvalószámítási hiba van,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 19.