Ajánlati levél tartalma

Kérdés: Mit tartalmaz az ajánlati levél?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésben előírtajánlattevői nyilatkozatot a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére,a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy nyertessége eseténszerződést köt, és a szerződéseiben alkalmazza az erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
Kapcsolódó címke:

Ajánlati elemek pontosítása az ajánlatok értékelésekor

Kérdés: Az ajánlatok értékelése során derült fény arra, hogy az ajánlat tartalmaz egy felolvasólappal – amelynek tartalmát bontáskor ismertették – megegyező tartalmú ajánlati levelet, amelyben "csupán" az ajánlati ár volt lényegesen magasabb. Ezek után az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás alapját képező adatokat átszámolja, s az így kapott végeredményt tekinti ajánlati árnak. Az eljárást nem a fenti ajánlattevő nyerte. Jogszerűen járt-e el az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatban nem egyértelmű elem fedezhető fel,úgy az ajánlatkérő pontosíthatja vagy pontosíttathatja azt. Erre vonatkozóankét szempontból is találunk irányadó szabályt a törvényben. A Kbt. 84. §-a alapján, ha az ajánlatban nyilvánvalószámítási hiba van,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 19.
Kapcsolódó címkék: