Ajánlati elemek pontosítása az ajánlatok értékelésekor


Az ajánlatok értékelése során derült fény arra, hogy az ajánlat tartalmaz egy felolvasólappal – amelynek tartalmát bontáskor ismertették – megegyező tartalmú ajánlati levelet, amelyben "csupán" az ajánlati ár volt lényegesen magasabb. Ezek után az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás alapját képező adatokat átszámolja, s az így kapott végeredményt tekinti ajánlati árnak. Az eljárást nem a fenti ajánlattevő nyerte. Jogszerűen járt-e el az ajánlattevő?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2007. február 19-én (58. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1250

[…] mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását. A 84. §-ban hivatkozott olyan számítási hiba, amely arra vonatkozik, hogy például az ajánlattevő az egyes sorok összesítése során hibázott, az ajánlattevő által helyesen korrigálható, azaz a sorok összesítése helyesbíthető. A kérdésben azonban nem egyértelmű a helyzet, hiszen nem nyilvánvaló számítási hibáról beszélünk, ahogyan a kérdésből mindez megállapítható. Ebben a helyzetben a törvény 85. §-a tekinthető irányadónak, amelynek értelmében felvilágosítás kérhető az ajánlattevőtől a nyilatkozat tartalmának tisztázása érdekében. Fontos elem, hogy a tisztázó választ az ajánlat módosításának tekintjük-e, avagy sem. Amennyiben az ajánlattevő válasza egyértelművé teszi, hogy az egyik ajánlati elem nettó értékű, ahogyan ajánlatkérő kérte, míg az ajánlati lapon egyértelműen a bruttó érték szerepel, úgy vélhetően valóban elírás történt. Ha például két sort az ajánlatkérő felcserélt, de az összérték ugyanannyi, úgy szintén elfogadható, hogy elírás a probléma. De amennyiben például kétféle ár szerepel ugyanazon részszempont vonatkozásában - amely nem indokolható elírással, s melynek módosítása az ajánlat módosítását eredményezné […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.