Eljárás alkalmazott rezsim értékét meghaladó ajánlati ár esetén
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 21. számában (2005. február 21.), 510. kérdésszám alatt

Kérdés: Mi az eljárási szabály abban az esetben, ha egyszerű közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a nemzeti értékhatárt?
Válasz (részlet): […]86. §-ának (3) bekezdése], továbbá - lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [Kbt. 87. §-ának (3) bekezdése]. Lényeges, hogy amennyiben az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az ajánlatot értékelnie [Kbt. 88. §-ának (5) bekezdése]. A kérdés szerinti ajánlat az előzőekben ismertetettek alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban szereplő feltételeknek. Ugyanis, ha az ajánlatkérő egyszerű eljárást ír ki, az ahhoz kapcsolódó ajánlati árat határozza (illetve határozhatja) meg, tehát érvényesen a felhívásban foglaltaknak meg nem felelő ajánlati ár nem tehető. Emiatt pedig a Kbt. 88. §-ának (5)[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére