Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Ajánlati ár kötelező vizsgálata

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2015. november 11. (Közbeszerzési Levelek 188. szám, 3748. kérdés)

Olvasói kérdés Az ajánlatkérőnek kötelező-e vizsgálnia az ajánlati árat abból a szempontból, hogy az aránytalanul alacsonynak minősül-e az új közbeszerzési törvény alapján? Erre külön fel kell hívnia az ajánlattevők figyelmét?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]indokolást a korábbi szabályokkal hasonló módon szükséges értékelni.Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen- a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára,- a választott műszaki megoldásra,- a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,- az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,- a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való megfelelésre, vagy- az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik - 72. § (2) bekezdés a)-f) pontok.Az indokolás elfogadhatóságára vonatkozóan pedig tovább indokolást kell kérni, amennyiben a 72. § (3) bekezdése szerint az indokolás elfogadhatósága kétséges. Az érvénytelenné nyilvánítást mindenképpen meg kell, hogy előzze az indokolás kérése, amelynek valótlansága, vagy nem megfelelő tartalma eredményezhet érvénytelenséget. A környezetvédelmi, szociális vagy munkajogi követelményeknek való megfelelés hiánya okozhat közvetlenül érvénytelenséget.A kérdésre vonatkozó további szabályok a következők:- az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető;- nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irány­adó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől;- ha az ajánlati[…]

Figyelmébe ajánljuk

A jogszabály és a felhívás szerint az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy abban valamennyi, az ajánlattevő által érvényesíteni kívánt díjat, igényt fel kell tüntetni - az általános forgalmi adó kivételével. Ehhez képest az ajánlatkérő előírta, hogy az...

Tovább a teljes cikkhez

Az ajánlat beadását követően vettük észre, hogy abban a megadott ár vonatkozásában ellentmondás van. Hogyan korrigálhatjuk? Érvénytelen lesz így az ajánlatunk?

Tovább a teljes cikkhez

Az ajánlati ár megalapozottságának vizsgálatánál milyen szempontokat vesz figyelembe az ajánlatkérő?

Tovább a teljes cikkhez

A környezetvédelmi termékdíjat nem a gyártó, hanem a termék első forgalomba hozója fizeti. Miért kéri az ajánlatkérő ennek alapján, hogy az ajánlattevő az árak kalkulációjánál vegye ezt figyelembe?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére