Ajánlatnak minősülő nyilatkozat részvételre jelentkezés esetén
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 34. számában (2005. október 3.), 791. kérdésszám alatt

Kérdés: A Kbt. 114. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. A kérdésünk az, hogy mi számít ajánlatnak? A Ptk. 4. része szerinti egyoldalú nyilatkozat, vagy ajánlatnak tekintendő már az is, ha a részvételi jelentkező egy-egy szerződéses feltétel vonatkozásában közöl olyan információt, amely ajánlati elemnek tekinthető; vagy ha például olyan információt ad, nyilatkozatot tesz, amely az ajánlatok elbírálásánál értékelendő szempontot jelent?
Válasz (részlet): […]ajánlatkérési dokumentációt, és szerződési feltételeit csak az ajánlatkérési dokumentációban adja meg. Ha az ajánlatkérő mégis megad már a részvételi szakaszban szerződési feltételeket, akkor jár el helyesen, ha felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy ezek csak a tájékoztatás célját szolgálják, és ebben a szakaszban a jelentkező erre ne reagáljon, és ne tegyen ajánlatot. Véleményünk szerint egyébként a "nem teljes körű ajánlat" is ajánlat, azaz ha a jelentkező[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére