Ajánlati dokumentáció egy részének visszaszolgáltatási kötelezettsége
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 65. számában (2007. július 16.), 1375. kérdésszám alatt

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta a felhívásban, hogy az ajánlattevő köteles a kiadott kiviteli terveket hiánytalanul, az ajánlatával egyidejűleg visszaszolgáltatni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. A kiviteli tervek az ajánlati dokumentáció részét képezik, amit a cégünk megvásárolt. Jogosan számláznánk le (vissza) a kérdés szerinti esetben a dokumentáció árát?
Válasz (részlet): […]a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült költséget alapul véve kell megállapítani. A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha - az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást; - az eljárás a Kbt. 92. §-ának d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen, valamint ha - az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a módosított[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére