Ajánlat visszautasítása

Kérdés: Mit jelent az a kiírásban meghatározott kitétel, miszerint az ajánlatkérőnek joga van az ajánlat visszautasítására? (Ilyen meghatározással eddig még nem találkoztunk.)
Részlet a válaszából: […] A Kbt. nem tartalmaz az ajánlat visszautasítására vonatkozószabályt. Amennyiben az ajánlattevő a bontási eljárást követően, bírálatiszakaszban kíván ajánlatot hozni, úgy azt az ajánlatkérő nem köteles átvenni,akár tekintheti mindezt az ajánlatkérő visszautasításnak, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.
Kapcsolódó címke:

Értesítés ajánlattételi alkalmatlanságról

Kérdés: Egyszerű eljárásban az ajánlatkérő megküldte az ajánlati felhívást az ajánlattevőknek. Az ajánlattételi határidő lejárta előtt, ha valamelyik ajánlattevő írásban jelzi, hogy nincs kapacitása ajánlat tételére, illetőleg a közbeszerzés tárgyának megvalósítására, ezen írásbeli visszajelzés ajánlatnak minősül-e, avagy sem?
Részlet a válaszából: […] Nem tekinthető ajánlatnak az ajánlat tételével kapcsolatosalkalmatlanságról való értesítés. A szabadkézi gyakorlat tágabb teretbiztosított hasonló esetekben az ajánlattá minősítésre, elsősorban a szankcióhiánya miatt, jelenleg azonban az érvényes ajánlat tekinthető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.
Kapcsolódó címkék: