Konzorciumi tagok változása

Kérdés: A szerződés teljesítésének időszakában változhatnak-e a konzorcium tagjai?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. nem teszi lehetővé az ajánlattevők változását, így akonzorciumi tagok sem cserélődhetnek a teljesítés során.Fentiek jogszabályi alapja, miszerint a Kbt. 304. §-ának (1)bekezdése akként rendelkezik, hogy a közbeszerzési szerződést a közbeszerzésieljárás alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.
Kapcsolódó címke:

Ajánlattevői kör változtathatósága egyszerű eljárásban

Kérdés: A Kbt. 299. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást bonyolítottunk. Az ajánlattételi felhívást egyidejűleg öt ajánlattevőnek küldtük meg. Kérdésünk: ha a következő beszerzésnél is a Kbt. 299. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti egyszerű eljárást alkalmazzuk a becsült érték figyelembevételével ugyanazon témájú beszerzésre, akkor is ugyanazon ajánlattevőket kell-e felhívnunk ajánlattételre, akiket a korábbi beszerzésünknél, illetőleg az előző évhez képest nem öt ajánlattevőnek, hanem három ajánlattevőnek küldhetünk-e ajánlattételi felhívást, és ezek eltérhetnek-e a korábbi ajánlattevőktől?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott jogszabályhely szerint legalább háromajánlattevőnek kell ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlattevők köre akövetkező beszerzésnél változhat, ugyanis a Kbt. 300. §-ának (1) bekezdése arraaz esetre írja elő a korábbi ajánlattevő ismételt felhívását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 1.