Anyagi fedezet ismertetésének hiánya

Kérdés: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő három ajánlattevőt kért fel ajánlattételre. Az ajánlattételi határidő lejártakor felbontotta az írásos ajánlatokat, de nem ismertette az anyagi fedezetét. Nem jogszerűtlen ez az eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő eljárása nem jogszerűtlen. A Kbt. 61. §-ának (4) bekezdése rendelkezik az anyagi fedezet ismertetésére vonatkozó szabályokról. A rendelkezés szerint az ajánlatok bontási eljárásán a bontás megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 29.

Fedezet forrásának megjelölése

Kérdés: A dokumentációban szerepelt egy olyan kitétel, miszerint az ajánlatkérő kijelenti, hogy olyan biztosítékkal rendelkezik, amelynek alapján a teljesítés időpontjában a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet a rendelkezésére áll. Elegendő ez a nyilatkozat? Nem kell abban megjelölni, hogy a fedezet milyen forrásból, milyen formában áll rendelkezésre?
Részlet a válaszából: […]

Nem. A Kbt. hatályos rendelkezése nem kívánja meg, hogy az anyagi fedezet rendelkezésre állásának módjáról az ajánlatkérő nyilatkozzon.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 2.

Tárgyalási szabályok, ha az ajánlatok anyagi fedezet szempontjából nem megfelelőek

Kérdés: A Kbt. 254. §-a alapján, ha az ajánlatok nem felelnek meg a rendelkezésre álló anyagi fedezetnek, milyen szabályok (tárgyalás menete, jegyzőkönyvek stb.) vonatkoznak a három legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajánlattevővel lefolytatandó tárgyalásra?
Részlet a válaszából: […] ...akkor, ha- egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebbajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezetmértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot, vagy- az 57. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti bírálatiszempont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 22.