Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott anyavállalat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Anyavállalat keretmegállapodásának használata közszolgáltatóként

Kérdés: Közszolgáltatóként megtehetem-e, hogy az anyavállalat keretmegállapodását "használom", ami egyben azt is jelenti, hogy cégünk nem ír ki közbeszerzési eljárást az adott árura és részben a szolgáltatásra?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérővel közösen is megvalósíthat egy közbeszerzést, köthet keretmegállapodást, vagy működtethet dinamikus beszerzési rendszert. Ez azonban nem irányulhat e törvény vagy az ajánlatkérőre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazásának megkerülésére.A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérőnek - amennyiben nemzetközi megállapodás az e §-ban meghatározott feltételeket nem tartalmazza - az Európai Unió más tagállamából származó ajánlatkérővel megállapodást kell kötnie, amelyben meg kell határozni:- az egyes ajánlatkérők felelősségi körét, valamint hogy az ajánlatkérők a közbeszerzés megvalósítására melyikük tagállamának jogszabályait alkalmazzák, valamint- a közbeszerzés megvalósításának megszervezését, különös tekintettel az eljárás lefolytatására, a beszerzendő építési beruházások, szolgáltatások vagy áruk elosztására, és a szerződés megkötésére - a) és b) pontok.A (3) bekezdés akként rendelkezik, hogy a (2) bekezdés a) pontja szerinti információkat a közösen megvalósított közbeszerzés közbeszerzési dokumentumaiban is fel kell tüntetni.Az (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő az Európai Unió más tagállamából származó ajánlatkérővel közös szervezetet hozhat létre meghatározott közbeszerzés(ek) megvalósítására. Ez esetben az ajánlatkérőknek - a közös szervezet legfőbb szervének döntése alapján - meg kell állapodniuk abban, hogy a közbeszerzési eljárások annak a tagállamnak a közbeszerzési szabályai szerint kerülnek lefolytatásra, amelyben a közös szervezet- székhelye található; vagy- a tevékenységét végzi - a) és b) pontok.Végül a (6) bekezdés értelmében az (5) bekezdés szerinti közös szervezet létrehozható határozatlan vagy határozott időre, meghatározott beszerzéstípusokra, illetve egy vagy több egyedi közbeszerzés megvalósítására is, feltéve, hogy azt a közös szervezet létesítő okiratában rögzítették.Erre utal a szervezet létesítő okiratára vonatkozó előírás - (6) bekezdés -, vagy a megállapodás tartalmára utaló szabály - (2) bekezdés.Figyelemmel kell lenni továbbá az Európai Unió Bíróságának C-2016/17 számú döntésére, melyben kötelezi a keretmegállapodásban részes intézményeket, hogy előzetesen csatlakozzanak a keretmegállapodáshoz, és adjanak információt későbbi igényeik mértékéről, tartalmáról."Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4438

2. találat: Uniós anyavállalat referenciájának felhasználása magyarországi forgalmazója által

Kérdés: Európai Unióban levő gyártó anyavállalat szállítási referenciáit magyarországi ajánlatában felhasználhatja-e (például mennyiségi okokból) az anyavállalat termékeinek magyarországi forgalmazója (megbízási szerződés alapján), ha nem leányvállalata az uniós anyavállalatnak?
Részlet a válaszból: […]erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn - Kbt. 4. § 3/E. pont. Tehát többségi befolyás kell, hogy fennálljon a gyártó és az ajánlattevő között ahhoz, hogy a gyártó referenciáját az ajánlattevő forgalmazóként alkalmazni tudja. Amennyiben az előzőek szerinti eset nem áll fenn, úgy alvállalkozóként vonható be a gyártó az alkalmasság igazolására az alábbiak szerint. Az alvállalkozó definíciója az alábbi: Alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve - az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, - azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, - a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót, - építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót (4. § 2. pont). Mivel főszabályként a gyártó nem tartozik az alvállalkozói kategóriába, úgy az alábbi szabály alapján az ajánlattevő döntése, hogy ettől a főszabálytól eltér. A Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése szerint az ajánlattevő jogosult arra, hogy a közbeszerzési szerződés teljesítésébe általa bevonni kívánt - a 4. § 2. pontjának b)-d) alpontjai szerinti személyt (szervezetet) - a 71. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti alvállalkozónak minősítsen, és így jelöljön meg az ajánlatban. Ebben az esetben a 4. § 2. pontjának b)-d) alpontjai szerinti személyre (szervezetre) az alvállalkozóra vonatkozó összes szabályt alkalmazni kell mind a közbeszerzési eljárás, mind a közbeszerzési szerződés teljesítése során. Amennyiben tehát a gyártót ajánlattevő be kívánja vonni annak érdekében, hogy a referenciát közösen teljesítsék, úgy ezt megteheti. Figyelemmel kell azonban lenni a Kbt. alábbi szabályára, mely a gyártó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2582

3. találat: Ajánlatkérő "helyettesíthetősége"

Kérdés: Közszolgáltatói ajánlatkérő helyett lefolytathat-e közbeszerzési eljárást az ő anyavállalata, aki egyébként nem minősül a Kbt. szerint ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzési eljárása lefolytatásával. Ez a más szervezet adott esetben lehet az ajánlatkérő anyavállalata is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy akkor, ha az ajánlatkérő nevében, helyette eljárva más szervezet bonyolítja le a közbeszerzési eljárást, a szerződést már az ajánlatkérő köti meg. Fontos azt is kiemelni, hogy közszolgáltató ajánlatkérő nevében közbeszerzési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1222
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Megrendelő felelőssége anyavállalata hibájából történő meghiúsulás esetén

Kérdés: Hogyan alakul a megrendelő kártérítési felelőssége akkor, ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben foglaltak a megrendelő anyavállalata hibájából hiúsultak meg?
Részlet a válaszból: […]viszonyában milyen felelősségmegosztás érvényesül, hiszen ennek megfelelően a két fél megállapodása értelmében követelheti a leányvállalat az anyavállalaton a nem a leányvállalat hibájából bekövetkezett meghiúsulás folytán kifizetett kártérítést. Figyelemmel arra, hogy a kérdésből a felelősségi viszonyok
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 902
Kapcsolódó tárgyszavak: ,