Anyavállalat keretmegállapodásának használata közszolgáltatóként

Kérdés: Közszolgáltatóként megtehetem-e, hogy az anyavállalat keretmegállapodását "használom", ami egyben azt is jelenti, hogy cégünk nem ír ki közbeszerzési eljárást az adott árura és részben a szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] ...hatálya alá tartoznak. Esetünkben vélhetően erről nincs szó.A Kbt. alábbi, 30. §-a vonatkozásában azt kell eldöntenie az anyavállalatnak, hogy közösen indít leányvállalataival keretmegállapodásos eljárást az első bekezdés szerint, vagy külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 11.

Uniós anyavállalat referenciájának felhasználása magyarországi forgalmazója által

Kérdés: Európai Unióban levő gyártó anyavállalat szállítási referenciáit magyarországi ajánlatában felhasználhatja-e (például mennyiségi okokból) az anyavállalat termékeinek magyarországi forgalmazója (megbízási szerződés alapján), ha nem leányvállalata az uniós anyavállalatnak?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. két lehetőséget biztosít arra, hogy az ajánlattevőszámára az alkalmasságban más jogi személy "segíteni tudjon". Az első esetbenalvállalkozóként, a második esetben erőforrást nyújtó szervezetként kerülhetmegjelölésre - esetünkben - a referenciát nyújtó cég.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Ajánlatkérő "helyettesíthetősége"

Kérdés: Közszolgáltatói ajánlatkérő helyett lefolytathat-e közbeszerzési eljárást az ő anyavállalata, aki egyébként nem minősül a Kbt. szerint ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő más szervezetet bízzon meg közbeszerzési eljárásalefolytatásával. Ez a más szervezet adott esetben lehet az ajánlatkérőanyavállalata is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy akkor, ha az ajánlatkérőnevében, helyette eljárva más szervezet bonyolítja le...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.

Megrendelő felelőssége anyavállalata hibájából történő meghiúsulás esetén

Kérdés: Hogyan alakul a megrendelő kártérítési felelőssége akkor, ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben foglaltak a megrendelő anyavállalata hibájából hiúsultak meg?
Részlet a válaszából: […] ...arra, hogy a szerződést kötő fél a megrendelővolt, a felelősséget kell vállalnia. Más kérdés, hogy az anyavállalat és aleányvállalat viszonyában milyen felelősségmegosztás érvényesül, hiszen ennekmegfelelően a két fél megállapodása értelmében követelheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 6.