Árváltoztatási klauzula alkalmazása

Kérdés: Több évre kötött szerződéseinkben inflációkövető árváltoztatási klauzulát szoktunk alkalmazni. Közbeszerzési szerződéseinkben az árak változtatását szerződésmódosításként kell kezelni és értelmezni ebben az esetben, vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...és egyértelműen meghatározott feltételek mellett kerül sor az árváltoztatásra.Az árváltoztatás megvalósulhat pl. oly módon, hogy az áremelési módszertan a közbeszerzési dokumentumok részét képezi, majd a szerződés nevesített mellékleteként beépül a szerződésbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Áremelés tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Mi a gyakorlat abban az esetben, ha többfordulós tárgyalásos eljárásban az ajánlattevő a harmadik közbenső árnál nem a másodikkal egyezőt vagy kedvezőbbet ajánl meg, hanem emeli az ajánlati kötöttséggel nem terhelt árát?
Részlet a válaszából: […] Nem jelent érvénytelenséget, ha az ajánlatkérő árat emel a tárgyalás során, hiszen a tárgyalás alkalmas arra, hogy az ajánlattevő olyan többletinformációhoz jusson, hogy eredetileg kalkulált árát kénytelen legyen felemelni, mivel megértve a pontos műszaki tartalmat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Ármódosítási lehetőségek a közbeszerzési szerződésben

Kérdés: Az ajánlati/részvételi felhívásban a szerződés időtartama összesen 98 hónapot ölel fel. Ezzel szemben az ajánlattevők jogosultak az adott évre vonatkozó minimális építőipari rezsióradíj mértékét megállapító jogszabály hatálybalépésétől kezdődően az egységárgyűjtemény munkadíjtételei egységárát módosítani, legfeljebb a hatályos minimális építőipari rezsióradíj adott tárgyévet megelőző évi, jogszabályban meghatározott értékéhez viszonyított százalékos emelkedésének mértékével. A szerződés további feltételei között található, hogy az ajánlattevők jogosultak az egységárgyűjtemény anyagtételei egységárát módosítani legfeljebb egy alkalommal, a KSH által a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékének alapulvételével. Akorábbi eljárásban kifejezetten nem engedték a 15%-nál magasabb növekedést, a mostani szerződéses feltétel ennél mégis rugalmasabb. Már most tudjuk, hogy ez a szerződéses feltétel alapján biztosan meg fogja haladni a 15%-ot. Jogszerű-e az előírás, elfogadható-e az ajánlattevő számára?
Részlet a válaszából: […] ...árkövetést nem tett lehetővé, miközben az építőanyagárak nagymértékben megváltoztak. Ezért az ajánlatkérő a maximális 15%-os áremelést lehetővé tette a Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében. Miután az ármódosításon kívül más nem változott, illeszkedik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Ajánlati ár emelése hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlattevő nincs kötve ajánlatához, csak a tárgyalást követően benyújtott végleges ajánlathoz. Emelheti az ajánlattevő az ajánlati árát, ha a műszaki tartalom nem módosult? A közbenső ajánlat benyújtását megelőzően megküldtük valamennyi ajánlattevő részére, hogy a megrendelésre kerülő alkalmazásfejlesztésnek (programnak) tartalmaznia kell a licencdíjakat is, azonban az egyik ajánlattevő a közbenső ajánlatában sem számolt ezzel a költséggel. A végső ajánlattétel során kiegészítheti (tehát emelheti) ezzel a költséggel az ajánlati árat?
Részlet a válaszából: […] ...kell pótolni – Kbt. 98. §-ának (1) és (2) bekezdése.Ha azonban mindegyik ajánlattevő hirtelen nagymértékű indokolatlan áremelésbe kezd, amely esetleg tiltott együttműködésre utal az ajánlattevők között, akkor ezt az ajánlatkérőnek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Kötött ár négyéves szerződéses időtartamra

Kérdés: Nem jogszabályellenes az a kikötés, hogy egy négyéves időtartamú szerződésben nem emelhető a szerződés tartama alatt az ár?
Részlet a válaszából: […] ...arra, hogy az ajánlatkérő jogosult meghatároznifeltételeit, az áremelés elmaradásával kapcsolatos kockázatot az ajánlattevőnekkell vállalnia, mellyel kapcsolatos előírást tárgyalásos eljárás vagyversenypárbeszéd esetében van lehetőség módosítani. Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Hivatalos inflációs rátát meghaladó áremelés

Kérdés: 2006-ban tartós élelmiszer beszerzésére kötöttünk szerződést. Ebben szerepelt, hogy a mindenkori KSH által kiadott fogyasztóiár-indexeket lehet figyelembe venni a termékek árainál. A szállítónk szerint viszont az étolaj, mák, száraz hüvelyesek esetében a fenti indexek nem követik oly mértékben az áremelkedést, mint a valóságban. Szeretné a termékek árát nagyobb mértékben emelni, mint amit a KSH kiadott, hivatkozással a Kbt. 303. §-ára. Megteheti-e ezt a vevővel szemben? A paragrafus szerinti hivatkozást, azaz a beállott körülményt a 2007. évi gyenge terméssel, szárazsággal magyarázza, mely szerint neki a fenti termékeket fél, illetve harmadáron kellene értékesíteni, mint ahogyan beszerzi. Kérdésünk, hogy jogos-e az állítása?
Részlet a válaszából: […] A körülményekben beállt lényeges változás nem alkalmazhatóabban az esetben, amikor erre az ajánlattevőnek fel lehetett volna készülnie.Mivel vállalta az ezzel – esetünkben az infláció növekedésével – járókockázatot, és így lehetett az adott eljárás nyertese, nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 21.

Szerződésmódosítás kezdeményezésének jogszerűsége

Kérdés: Iskolánk – konyhájának nyersanyagszükségletéhez – (európai uniós értékhatár feletti) nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával szerződést kötött húsbeszállításra egy vállalkozóval 2005. szeptember 13-án, 4 éves időtartamra. A kiírás szerint bírálati szempont volt az áremelés mértéke (évente egyszer a mindenkori KSH adatai szerint infláció 0 százaléka 10 pont, 50 százaléka 5 pont, 100 százaléka 0 pont). Az említett vállalkozó 0 százalékos áremelést vállalt 4 évre, ezzel nyerte el a pályázatot. 2006. július 28-án kelt levelében a Kbt. 303. §-ára hivatkozva (szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében) 15 százalékos áremelést kezdeményezett – nem az infláció százalékában, hanem egyszeri áremelésként – azzal, hogy ha ezt nem fogadjuk el, felbontja a szerződést. A szerződésünkben erre nincs külön utalás. Milyen lehetőség van a probléma megoldására? Módosítható-e a szerződés? Egyszeri áremelés után a szerződés változatlanul hagyása mellett milyen szankciókat von maga után a módosítás a felekre? A kiírónak milyen jelentési kötelezettségei vannak?
Részlet a válaszából: […] ...látható ésvalamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A leírtakból nem állapítható meg,hogy a nyertes közölt-e valamilyen indokot az áremelésre – a Kbt. szabályairavaló hivatkozás ugyanis nem tekinthető konkrét, érdemi indoknak -, de ha nem,akkor nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 25.

Beszerzések összevonása, infláció kezelése a közbeszerzésben

Kérdés: Gyermekétkeztetésnél mely alapanyagok beszerzését kell összevonni, és melyek szerezhetők be önállóan? Ha az élelmiszer-alapanyagok beszerzésére például 3 évre szeretnénk szerződést kötni – hogy ne kelljen évente az eljárást lefolytatni – hogyan kezelhető szabályosan a sajnos minden évben bekövetkező áremelés?
Részlet a válaszából: […] Az egybeszámítási szabály értelmében – Kbt. 40. §-ának (2)bekezdése – azonos rendeltetésű, egy költségvetési évben beszerzett árukesetében, amelyekre egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, azok értékétegybe kell számítani. A zöldségbeszerzést tehát nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 7.

Eljárás szerződés meghosszabbítása esetén

Kérdés: A szerződés opcionálisan kétszer egy évre meghosszabbítható, amennyiben a vállalkozó maximum a KSH éves statisztikájában szereplő árindexnek megfelelő áremelést érvényesít. A szerződés egyéb feltételei azonban változatlanok maradnak. Kell-e ilyenkor új közbeszerzési eljárást indítani?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki egyértelműen, hogy a jelenlegi szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás alapján került-e sor, avagy közbeszerzési eljárás nélkül. Az eset körülményeinek ismerete nélkül csak a kérdés eldöntése során figyelembeveendő szempontokra tudjuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 13.

Szerződéses ár változása régi Kbt. hatálya alatt kötött megállapodás esetén

Kérdés: Az új közbeszerzési törvény hatálybalépését megelőzően határozatlan idejű szerződést kötöttünk partnerünkkel. A szerződés megkötésekor megállapodtunk abban, hogy a szerződés szerinti ár az inflációs ráta figyelembevételével, a felek megegyezésével módosulhat. (Nem a KSH szerinti inflációs rátának megfelelően.) Szerződéses partnerünk áremelési szándékot jelentett be, és a javasolt áremelés mértéke nem éri el az inflációs rátát. Elfogadható-e az áremelés, vagy közbeszerzési eljárással új partnert kell kiválasztani?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben nincs szükség új szerződéses partner kiválasztására, azonban érdemes már szerződéskötéskor figyelni, és a KSH által bejelentett hivatalos inflációs rátához kötni (például inflációs ráta mínusz 2 százalék) a szerződéses ár változását évről évre,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 18.