Törvényi hatály alá tartozásból adódó kötelezettségek

Kérdés: Mi a jelentősége annak a nyilatkozatnak, amely arról szól, hogy az ajánlattevő a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozik-e, avagy sem? Ha igen, ez milyen többletkötelezettséget jelent az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás során?
Részlet a válaszából: […] A kötelező kizáró okok közül az alábbi esetben irányadó azajánlatkérő számára, hogy mely releváns információk kérhetők a Kbt. 60. § (1)bekezdés g) pontjának igazolására. Eszerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagyalvállalkozó, aki ... a foglalkoztatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

MBH-igazolás és tevékenységi kör összefüggése

Kérdés: Hiánypótlásra szólították fel a céget, és nem jutunk dűlőre az alábbi kérdésekben: Az egyik, hogy milyen esetben kell a Bányászati Hivatal igazolása? Nekünk a főtevékenységünk ingatlanüzemeltetés, de a tevékenységi körünkben szerepel a TEÁOR 4521 megjelölésű, épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése megnevezésű tevékenység. Mi az érintett projektben 10 százalék feletti alvállalkozóként (PPP-konstrukció) üzemeltetési tevékenységet látnánk el. Eddig egyetlenegy közbeszerzési pályázat során nem adtunk be bányászati hivatali igazolást, hiszen mi üzemeltetéssel foglalkozó cég vagyunk. Ezek szerint, ha benne van a tevékenységi körünkben az említett tevékenység, akkor minden esetben kell az MBH igazolása?
Részlet a válaszából: […] Egy döntőbizottsági határozat már született a kérdésben,amelynek értelmében, ha bármely olyan tevékenység, amely az ajánlattevőtevékenységi körébe tartozik, érinti a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.törvény hatályát, akkor a MBH igazolását az ajánlattevőnek be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 2.

A bányászatról szóló törvény hatálya alá tartozás munkaügyi ellenőrzési szempontból

Kérdés: A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontja alapján nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó közbeszerzési eljárásban egy cég, ha foglalkoztatásra irányuló jogszabálysértést követett el. A Kbt. 63. §-ának (5) bekezdése szerint e kizáró okkal kapcsolatban az OMMF nyilvántartásából, illetve a Magyar Bányászati Hivataltól mely esetben kell igazolást kérni, azaz munkaügyi ellenőrzés szempontjából mikor esik az ajánlattevő vagy alvállalkozó a bányászatról szóló törvény hatálya alá?
Részlet a válaszából: […] A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény irányadóabban a tekintetben, hogy a Magyar Bányászati Hivatal milyen tevékenységetvégez, s a dolgozók életét, testi épségét, egészségét illetően melytevékenységek tartoznak felügyelete alá. A bányászati törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 19.

Ajánlatkérő döntési jogosultsága törvényi hatály alá tartozás kérdésében

Kérdés: A kérdésem a Magyar Bányászati Hivatal által kiadott igazolással kapcsolatos. Hogyan tudja az ajánlatkérő minden kétséget kizáró módon eldönteni, hogy egy adott ajánlattevő a bányászati törvény hatálya alá tartozik-e – ugyanis ez az ajánlatok bírálata szempontjából nagyon fontos kérdés, és a bányászati törvény hatálya alapján ezt nem mindig lehet egyértelműen eldönteni?
Részlet a válaszából: […] Azt gondoljuk, hogy ezt a kérdést nem az ajánlatkérőnek,hanem magának az ajánlattevőnek kell eldöntenie, azaz célszerű az ajánlattevőtnyilatkoztatni arról, hogy a Kbt. 60. § (1) bekezdés g) pontja vonatkozásában,a munkaügyi ellenőrzés tekintetében a munkaügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 19.

A Magyar Bányászati Hivatal igazolása érvényességének számítása

Kérdés: Az MBH-igazolás a kiállítástól számított 3 hónapig érvényes. Honnan kell visszaszámolni a 3 hónapot? A szerződéskötés időpontjától? Az eredményhirdetéstől? Az ajánlattételi határidőtől?
Részlet a válaszából: […] A Magyar Bányászati Hivatal igazolására a Kbt. 63. §-ának(5) bekezdése vonatkozik. E szerint a közbeszerzési törvény 60. § (1)bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását – a munkaügyiellenőrzésről szóló törvény hatálya alá tartozó esetekben –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 8.

Ajánlatkérő munkaügyi bírsággal kapcsolatos ellenőrzési kötelezettsége

Kérdés: Hogyan értelmezhető a Tanács azon álláspontja, miszerint a szerződés megkötéséig kell ellenőriznie az ajánlatkérőnek, hogy nem volt munkaügyi bírsága az ajánlattevőnek?
Részlet a válaszából: […] A kérdező vélhetően a Kbt. 60. § (1) bekezdésének g)pontjával kapcsolatban történt változásra utalt. Az ismert szabályozásértelmében közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó aza személy (szervezet), aki (amely) a foglalkoztatásra irányuló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 18.

Mentesülés a kizáró ok hiányának igazolási kötelezettsége alól OMMF-igazolás esetén

Kérdés: Kizáró okok tekintetében építési beruházás esetében mi alapján lehet eldönteni, hogy ajánlattevőnek az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség és a Magyar Bányászati Hivatal igazolásai közül melyiket kell csatolni az ajánlathoz?
Részlet a válaszából: […] Erre vonatkozóan az a legjobb megoldás, ha az ajánlatkérőnyilatkozatot kér be az ajánlattevőtől, és az ajánlattevő jelöli meg, hogy amunkaügyi ellenőrzés szempontjából melyik hivatalhoz tartozik. Szükséges ezamiatt is, mert megváltozott az igazolás rendje a Kbt. legutóbbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 27.

Hivatalos (hatósági) igazolások érvényességi ideje

Kérdés: A közbeszerzési törvény által előírt hivatalos igazolások (VPOP, APEH, banki, munkaügyi főfelügyelőség, önkormányzat) milyen időtartamig érvényesek? Időtartamtól függően elég-e a közjegyző által hitelesített igazolást a pályázatra becsatolni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés első részére vonatkozóan utalunk arra, hogy a Kbt.jelenleg csak a munkaügyi igazolás érvényességére tartalmaz rendelkezést 63.§-ának (5) bekezdésében, amely szerint az Országos Munkabiztonsági és MunkaügyiFelügyelőség, illetve a Magyar Bányászati Hivatal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.

Igazolások új szabályai

Kérdés: Hogyan kell ajánlattevőként igazolni a Kbt. 60. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat és a 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjait, illetve amit ebből eddig közjegyző előtt tett nyilatkozattal lehetett igazolni? Igaz-e, hogy elegendő a cégszerűen aláírt nyilatkozat 2006. január 15-e óta? Milyen további változásokat hozott a törvénymódosítás az igazolási módokban?
Részlet a válaszából: […] A kérdés a közbeszerzési kizáró okok igazolására vonatkozik.A kizáró okok hiányát egyes kizáró okok tekintetében lehet cégszerűen aláírtnyilatkozattal igazolni, a nyilatkozatot azonban közjegyző által hitelesíttetnikell.A közbeszerzési kizáró okok tekintetében irányadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 22.

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség, valamint a Magyar Bányászati Hivatal igazolása benyújtásának indokoltsága

Kérdés: A Kbt. 60. § (1) bekezdésének g) pontja igazolására milyen esetben szükséges az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség igazolása és milyen esetben a Magyar Bányászati Hivatal igazolása? Tesz-e ez a pont különbséget például egy klasszikus "feketemunka" miatt kiszabott és egy munkaszerződés-beli pontatlanság miatt kiszabott bírság tekintetében? Az OMMF differenciál-e?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 63. §-ánk (5) bekezdésében foglaltak szerint a 60. §(1) bekezdés g) pontja esetén – a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.törvény hatálya alá tartozó esetekben – a hatósági igazolást az OrszágosMunkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 16.
1
2