Beszerezni kívánt mennyiség rögzítése a DBR-ben

Kérdés: Rögzíthető-e DBR-ben a beszerezni kívánt mennyiség, azaz vállalható-e kötelezettség arra a DBR felállításakor?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő egy előminősítési rendszer esetében mennyiségeket kíván rögzíteni, úgy szükségtelenül saját későbbi dolgát nehezíti meg. Ugyanis a DBR lényege pontosan az, hogy nem szükséges már az eljárás megindításakor közzétenni a műszaki tartalmat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 10.

Beszerzés mennyiségének meghatározása

Kérdés: Milyen mértékű pontossággal kell a beszerzési mennyiséget meghatározni akkor, amikor nem tudjuk pontosan előre megmondani azt? Egyszerre kellene ą eltérést alkalmazni, vagy esetleg még az opció jöhet szóba? Ez milyen hatással van a becsült értékre? Le is vonhatom akár a csökkentett mennyiséget - figyelemmel arra, hogy az az alapmennyiség?
Részlet a válaszából: […] ...is.A Döntőbizottság D. 848/6/2016. számú döntésében megfogalmazott álláspontja szerint a Kbt. 58. §-ának (1) bekezdése a közbeszerzés mennyiségének pontos, konkrét, egyértelmű meghatározását várja el az ajánlatkérőtől, ugyanakkor az ajánlatkérők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 14.

Beszerzési mennyiség mértékének növelhetősége

Kérdés: Elfogadható-e az, ha az ajánlatkérő a beszerzés mennyiségét egy kétéves keretszerződés időtartama alatt 120 százalékkal megnöveli?
Részlet a válaszából: […] ...lerendelhető mennyiség például 120 százalék, mely szokatlanul magas érték. Az ajánlatkérőnek lehetősége van szabadon meghatározni a beszerzés mennyiségét, azonban a hirdetmény-ellenőrzés a hasonló mértékű eltérést véleményünk szerint kifogásolná. A Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Beszerzés mennyiségének meghatározása

Kérdés: Jól értelmezem-e, hogy a Kbt. 46. §-a alapján az ajánlatkérőnek két lehetősége van a mennyiség meghatározására: pontos mennyiséget ad meg, vagy egyirányú százalékos eltéréssel határozza meg a megadott mennyiségtől való eltérés lehetőségét? Álláspontom szerint a százalékos egyirányú eltérés lehetősége akkor irány­adó, ha az ajánlatkérő nem tudja pontosan meghatározni a beszerezni kívánt mennyiséget (például földgázenergia). A százalékban meghatározott egyirányú eltérés nemcsak egy variáció, ha nem tudja az ajánlatkérő pontosan megadni a mennyiséget, hanem az egyetlen variáció. Véleményem szerint, ha az ajánlatkérő nem tudja pontosan meghatározni a mennyiséget, akkor százalékosan köteles meghatározni a megadott mennyiségtől való eltérés lehetőségét, és csak egyirányú eltérés lehetséges. A hatályos Kbt.-re, annak miniszteri indokolására, valamint a döntő­bizottsági gyakorlatra is figyelemmel az új Kbt. sem ad lehetőséget arra, hogy az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől korlátlan mennyiséggel való eltérést írjon elő a felhívásban akár lefelé, akár felfelé. Jól értelmezem a hatályos szabályozást?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 46. §-ának (2) bekezdése a következők szerintfogalmaz: a közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy azajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli,és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Beszerzés mennyiségét tartalmazó dokumentumok

Kérdés: Mi a helyzet, ha a beszerzendő példányszámok nem szerepelnek a kiírásban, csak a dokumentációban?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatifelhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a közbeszerzés tárgyát, illetőlegmennyiségét.A (2) bekezdés alapján a közbeszerzés mennyiségét úgy is meglehet határozni, hogy az ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabbmennyiséget vagy értéket közli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Beszerzési mennyiség módosulása

Kérdés: A beszerzés mennyisége változhat-e a tájékoztatóban közölttől eltérő módon (Kbt. 182. §-a)?
Részlet a válaszából: […] Igen, változhat, azonban nem haladhatja meg a tájékoztatóbanközölt mennyiséget. Ezért érdemes minél magasabb értéket megjelölni azidőszakos előzetes tájékoztatóban, hiszen a Kbt. 182. §-ának (5) bekezdésealapján az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 4.