Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott beszerzés mennyisége tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beszerezni kívánt mennyiség rögzítése a DBR-ben

Kérdés: Rögzíthető-e DBR-ben a beszerezni kívánt mennyiség, azaz vállalható-e kötelezettség arra a DBR felállításakor?
Részlet a válaszból: […]keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget - Kbt. 104. § (8) bekezdés.Mivel esetünkben nincs beszerzendő mennyiség, így a DBR-ben nem is találkozunk a fenti szabállyal. Helyette egy általános szabályt tartalmaz a Kbt. az alábbiak szerint:Az eljárást megindító vagy - előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén - meghirdető felhívásban fel kell tüntetni, hogy az ajánlatkérő dinamikus beszerzési rendszert alkalmaz. Az eljárás megindításakor a közbeszerzési dokumentumokban a beszerzés tárgyát úgy kell meghatározni, hogy a tervezett beszerzések jellege egyértelműen megállapítható legyen, valamint meg kell határozni a tervezett beszerzések becsült mennyiségét, a beszerzendő áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások esetleges kategóriákba sorolását és az egyes kategóriák jellemzőit, valamint a leglényegesebb szerződéses feltételeket, amelyek alapján a gazdasági szereplők eldönthetik, hogy jelentkeznek-e a dinamikus beszerzési rendszerbe. A rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésre - részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén az egyes részekre - vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg kell elérhetővé tenni - Kbt. 107. § (2) bekezdés.A fenti becsült mennyiség azonban semmilyen módon nem kell, hogy irányadó legyen egy kötelezettség meghatározása céljából, hiszen az ajánlatkérőnek nem áll érdekében úgy kötelezettséget vállalni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4804

2. találat: Beszerzés mennyiségének meghatározása

Kérdés: Milyen mértékű pontossággal kell a beszerzési mennyiséget meghatározni akkor, amikor nem tudjuk pontosan előre megmondani azt? Egyszerre kellene ą eltérést alkalmazni, vagy esetleg még az opció jöhet szóba? Ez milyen hatással van a becsült értékre? Le is vonhatom akár a csökkentett mennyiséget - figyelemmel arra, hogy az az alapmennyiség?
Részlet a válaszból: […]rögzítse, és meghatározza az attól való százalékos eltérés lehetőségét. Az ajánlatkérő egyetlen lehetősége tehát az opció megadásaAz opcionális rész értékelésére a Kbt. 16. §-ának (1) bekezdése ad pontos meghatározást. Eszerint a közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a 17-20. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított - teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értéke is beletartozik.Az előbbiekben jelzett esetben egyébiránt a Döntőbizottság egy olyan esetet vizsgált, ahol a szerződés értéke (nettó 60 396 000 forint) nem haladta meg az uniós értékhatárt, azonban ez az érték más mennyiségre vonatkozott, mint az ajánlatkérő által meghatározott becsült érték. A becsült értéket az ajánlatkérő a teljes mennyiség (3200 darab) figyelembevételével határozta meg, a szerződés értéke pedig a megrendelt tényleges mennyiségre, a teljes mennyiség 12,5 százalékkal csökkentett mennyiségére (2800 darabra) vonatkozott.A Döntőbizottság azt vizsgálta, hogy az ajánlatkérő jogsértően járt-e el akkor, amikor a szerződést nem a - becsült érték meghatározásánál is figyelembe vett - teljes mennyiségre, hanem a 12,5 százalékkal csökkentett mennyiségre kötötte meg.A jogorvoslati fórum döntésében abból indult ki, hogy az ajánlatkérő már a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, a szerződéstervezetben úgy határozta meg a közbeszerzés mennyiségét, hogy a legmagasabb mennyiséget (3200 darab) közölte, és kikötötte az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét (-15 százalék).A Döntőbizottság megvizsgálta az ajánlatkérő felhívását, és megállapította, hogy az ajánlatkérő kifejezetten szerepeltette a felhívás II.2.3) pontjában, hogy opció nem biztosított. Ezzel ellentétben a közbeszerzés mennyiségére vonatkozóan a felhívás II.2.2) pontjában nem adott pontos, konkrét, egyértelmű meghatározást. A Döntőbizottság álláspontja szerint a mennyiség meghatározásából csak arra lehetett következtetni, hogy az ajánlatkérő valószínűleg 3200 darabot fog rendelni a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3912

3. találat: Beszerzési mennyiség mértékének növelhetősége

Kérdés: Elfogadható-e az, ha az ajánlatkérő a beszerzés mennyiségét egy kétéves keretszerződés időtartama alatt 120 százalékkal megnöveli?
Részlet a válaszból: […]mérték beépítése, azonban túlzott mértéke kelthet bizonytalanságot.A közbeszerzési törvény 39. §-ának (2) bekezdése értelmében a közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az eljárást megindító felhívásban úgy kell megadni, hogy annak alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni.Nem ismert olyan jogorvoslati eljárás, melynek tárgya ez utóbbi lett volna, de összességében a beszerzés mennyiségétől történő eltérést vagy pozitív, vagy negatív irányban engedő szabályozás közvetlen következménye, hogy egységesen nagyobb mértékű eltérést írnak elő az ajánlatkérők, mivel a ą lehetőséget nem használhatják ki a hazai szabályozás értelmében.A Kbt. 46. §-ának (1) bekezdése akként rendelkezik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3356
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Beszerzés mennyiségének meghatározása

Kérdés: Jól értelmezem-e, hogy a Kbt. 46. §-a alapján az ajánlatkérőnek két lehetősége van a mennyiség meghatározására: pontos mennyiséget ad meg, vagy egyirányú százalékos eltéréssel határozza meg a megadott mennyiségtől való eltérés lehetőségét? Álláspontom szerint a százalékos egyirányú eltérés lehetősége akkor irány­adó, ha az ajánlatkérő nem tudja pontosan meghatározni a beszerezni kívánt mennyiséget (például földgázenergia). A százalékban meghatározott egyirányú eltérés nemcsak egy variáció, ha nem tudja az ajánlatkérő pontosan megadni a mennyiséget, hanem az egyetlen variáció. Véleményem szerint, ha az ajánlatkérő nem tudja pontosan meghatározni a mennyiséget, akkor százalékosan köteles meghatározni a megadott mennyiségtől való eltérés lehetőségét, és csak egyirányú eltérés lehetséges. A hatályos Kbt.-re, annak miniszteri indokolására, valamint a döntő­bizottsági gyakorlatra is figyelemmel az új Kbt. sem ad lehetőséget arra, hogy az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől korlátlan mennyiséggel való eltérést írjon elő a felhívásban akár lefelé, akár felfelé. Jól értelmezem a hatályos szabályozást?
Részlet a válaszból: […]megfelelően a megadott mennyiségtől kétirányú és korlátlan mennyiségi eltérés az új Kbt. értelmében sem lehetséges. Az eltérés során hajlamosak az ajánlatkérők nagyobb intervallumot meghatározni, de a korábbi hirdetmény-ellenőrzés ennek korlátot állított. Mégsem lehet egy adott konkrét mennyiséget becsülni, hiszen néhány darab beszerzési tárgyhoz akár plusz 100 százalékos eltérés is elfogadható, amennyiben a későbbiekben például az egészségügyben mégis lesz rá fedezet, mégis szüksége lesz rá az intézménynek. Minden tehát az eredetileg becsült mennyiségtől is függ. Az eltérés ugyanakkor annyira elterjedt, hogy nehéz lehatárolni, hol van rá szükség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2927

5. találat: Beszerzés mennyiségét tartalmazó dokumentumok

Kérdés: Mi a helyzet, ha a beszerzendő példányszámok nem szerepelnek a kiírásban, csak a dokumentációban?
Részlet a válaszból: […]§-ának (1) bekezdése szerint az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a közbeszerzés tárgyát, illetőleg mennyiségét. A (2) bekezdés alapján a közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2070

6. találat: Beszerzési mennyiség módosulása

Kérdés: A beszerzés mennyisége változhat-e a tájékoztatóban közölttől eltérő módon (Kbt. 182. §-a)?
Részlet a válaszból: […]minél magasabb értéket megjelölni az időszakos előzetes tájékoztatóban, hiszen a Kbt. 182. §-ának (5) bekezdése alapján az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele nem
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 583
Kapcsolódó tárgyszavak: