Katalógusban szereplő termék rendelése

Kérdés: Mi a véleményük erről a szerződéses tartalomról nyílt eljárás keretében? "A vevő jogosult a közbeszerzési eljárás dokumentációjában megadott termékeken felül egyéb, az eladó termékkatalógusában szereplő, a beszerzés tárgyának megfelelő termékeket is megrendelni az eladótól."
Részlet a válaszából: […] ...tárgya, súlyos jogszerűtlenség ebben a formában lehetővé tenni. A beszerzés tárgya egyértelmű kell, hogy legyen, annak nagyvonalú bővítése még akkor sem megengedett, ha a szerződés értékén belül van, és úgy tűnik, a közbeszerzési szerződés keretei...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása

Kérdés: A tavalyi évben közbeszerzési szerződést kötöttünk egy összetett – 3 egységből álló – feldolgozási rendszer 2 egységének beszerzésére. Mindegyik egység önállóan is működőképes, de a leghatékonyabb működést a teljes rendszer biztosítja. Az idén maradt annyi beruházási forrásunk, hogy a 3. csomagolási egységet is meg tudnánk vásárolni, amelynek értéke 68 millió Ft. Lehet-e közvetlenül szerződni a korábbi szerződő partnerrel?
Részlet a válaszából: […] ...nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá árubeszerzés esetében, ha...b) a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bővítése során a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Építési beruházás vs. árubeszerzés

Kérdés: Az ajánlatkérő egy épületrészt kíván klimatizálni. A klímák beszerzése és telepítése árubeszerzésnek/szolgáltatásmegrendelésnek vagy építési beruházásnak minősül? A klímák értéke meghaladja a beszerelés költségét.
Részlet a válaszából: […] ...vagy más egyéb szerelés munka is zajlik együttesen, úgy szintén az előbbi következtetésre jutunk. Tehát ha energetikai felújítás, bővítés, korszerűsítés, azaz egy épület rendszerének kiépítése inkább a cél, akkor az építési beruházás a megfelelő döntés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Kapacitást nyújtó tevékenységének bővítése

Kérdés: A kapacitást biztosító szervezet elég jó árat ajánlott, ezért be szeretnénk vonni, nem csak abba a tevékenységbe, amelyben segített. Megteheti ezt az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] A kapacitást biztosító szervezet bevonásának kötelezettsége egyben lehetőség is az ajánlattevő számára. Mivel a szaktudás és szakmai tapasztalat érvényesülését biztosítani kell referencia esetében, vagy az adott rész teljesítését a kapacitást biztosítóra kell bízni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás kivételi körbe sorolhatósága

Kérdés: Az építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás kivételi körbe sorolható-e a felmérési tervdokumentáció készítése? (Más tervezési szolgáltatás nem kerül megrendelésre.)
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységnek minősül az építmény, építményrész, építményegyüttes, táj- és kertépítészeti alkotás megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 12.

Felhívásban nem nevesített végzettség elfogadhatóvá nyilvánítása korrigendum keretében

Kérdés: Jogsértő-e, ha az ajánlatkérő korrigendum keretében az eljárást megindító felhívásban közölt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében további, a felhívásban nem nevesített végzettséget is elfogadhatónak nyilvánít?
Részlet a válaszából: […] ...és átláthatóság alapelvi követelménye abban az esetben is sérülhet, ha a felhívás módosításával az alkalmassági követelmények bővítésére (és nem csupán pontosítására) kerül sor. Ennek indoka, hogy az egyes gazdasági szereplők nem feltétlenül követik nyomon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Versenytárs teljesítésképtelenségével kapcsolatos információ felhasználása

Kérdés: Amennyiben tisztában vagyok azzal, hogy a versenytársam nem tudja teljesíteni a szerződést, hiszen látom, hogy milyen projekteket nyer, és mennyi embere, gépe van, felhasználhatom-e ezt az információt az eljárás során, ha még alá is tudom támasztani azt eredményről szóló tájékoztatók, nyilvános közbeszerzési szerződések bemutatásával?
Részlet a válaszából: […] ...igénybe venni. Ateljesítésbe történő bevonás kötelezettsége ettől még fennáll, de – véleményünk szerint – a kapacitásbővítés mindegyik fél számára nyitott.(Kéziratzárás: 2022. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Nyilatkozatminta kiadása a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalommal kapcsolatban benyújtandó nyilatkozattételi felhívás során

Kérdés: Kötelező-e az ajánlatkérőnek nyilatkozatmintát kiadni az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalommal kapcsolatban benyújtandó nyilatkozattételi felhívás során?
Részlet a válaszából: […] ...Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendeletét [A Tanács (EU) 2022/576. rendelete (2022. április 8.) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Bírságkiszabás az ajánlattevővel szemben szerződéses érték közbeszerzési értékhatárt elérése esetén

Kérdés: Bírságolható-e az ajánlattevő, ha nem volt tisztában azzal, hogy a folyamatos szerződésmódosítások során a közbeszerzési értékhatárt elérték a szerződéses értékek? (Ugyanis a becsült érték számítása eltért a szerződés során fizetett díj mértékétől.)
Részlet a válaszából: […] ...nem vonható az ajánlattevő mindenben felelősségre a szerződésmódosítás vonatkozásában, amennyiben jogszerűtlenül kerül a szerződés bővítésre, de egyértelmű értékhatárt elérő értékű összérték esetében az ajánlattevő valójában tisztában van a helyzettel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 14.

Szerződéses érték növelése a Kbt. 115. §-a szerinti eljárás alkalmazása esetén

Kérdés: Lehetséges-e a Kbt. 115. §-a szerinti eljárás eredményeként létrejött szerződést akként módosítani, hogy 15%-kal növeljük a szerződéses értéket? Lehet-e a bővítést alkalmazni, ha azzal a szerződés értéke meghaladja a háromszázmillió forintot?
Részlet a válaszából: […] ...(4) bekezdés szerinti szabálytól, mert a (2) bekezdésben nem kell indokolni a változást, gyakorlatilag automatikusan megvalósítható a %-os bővítés.Ezért a (3) bekezdés korlátja szigorúan értelmezendő, és amennyiben a háromszázmilliós értékhatárt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 17.
1
2
3
6