Felhívástól eltérő dokumentáció

Kérdés: Ha a közzétett ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tartalma között eltérés van, melyik az irányadó?
Részlet a válaszából: […]  A Kbt. megenged bizonyos esetekben eltérést a két dokumentumközött, amely esetek bár eltérést eredményeznek, ennek ellenére nem vetnek felilyen problémát. E körben elsőként utalunk a közbeszerzési törvény 54. §-ának(2) bekezdésére, amely szerint a dokumentáció...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Dokumentációval szemben támasztható követelmények

Kérdés: A kiírók sok esetben meglehetősen igényesek a benyújtott pályázatokkal szemben, például: eredeti nyilatkozatok, igazolások; jobb/bal/ felső részben sorszámozott oldalak; eredeti szignó minden oldalon; 4-8 példány; kettős csomagolás, címzés, felirat, átfűzve... Mindezek furmányosan megfogalmazott körmondatokkal. Ugyanakkor sok esetben több százezer forintért adnak olyan kiírásokat, amelyeken még aláírások sem szerepelnek, nemhogy eredetiek vagy sorszámozottak legyenek, pedig a több oldalon megfogalmazott formai feltételeket egyszerűbb lenne így leírni: "A kiírás formájának megfelelő formában". Elfogadható-e ez a kettősség?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 54. §-ának (5) bekezdése értelmében a dokumentációellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére történőrendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettelfelmerült költséget alapul véve kell megállapítani....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 20.
Kapcsolódó címke: