Ajánlatkérő jogorvoslati lehetősége eljárási, dokumentációs hiba esetén

Kérdés: Megtámadhatja-e saját eljárását az ajánlatkérő, ha már nem tudja módosítani az összegezést, de hibázott? Van-e erre tapasztalat, gyakori megoldás, melyet az ajánlatkérők alkalmazhatnak?
Részlet a válaszából: […] Igen, nincs annak akadálya, hogy az ajánlatkérő saját maga ellen jogorvoslati eljárást indítson. A közelmúltból válogatva például a D.192/2018. határozat utal arra, hogy ajánlatérő nem kért kiegészítő információt, majd előzetes vitarendezést követően már az összegezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Jogorvoslat lehetősége jogsértő dokumentációs tartalom esetén

Kérdés: A dokumentációban több jogsértő előírást találtunk. Milyen jogorvoslati lehetőségeink vannak, és milyen határidővel?
Részlet a válaszából: […] ...napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.A (4) bekezdés értelmében az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a dokumentációval, illetve ezek módosításával kapcsolatban az – adott esetben módosított – ajánlattételi, illetve részvételi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.
Kapcsolódó címkék:  

Igény helyszíni bejárásra

Kérdés: A kiírást elolvasva, majd a dokumentációt átvéve úgy láttuk, hogy a beszerzés tárgya alapján indokolt lenne a helyszíni bejárás, de az ajánlatkérő úgy rendelkezett, hogy erre nem kerül sor. Kérhetjük-e ezt és milyen formában? Vagy támadjuk meg valamilyen jogcímen a kiírást? (Szerintünk bejárás nélkül nem lehet megalapozott ajánlatot tenni.)
Részlet a válaszából: […] ...meg, hogy a Kbt. 79. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti rendelkezések alapján a jogalkotó alapvetően jogsértő felhívási vagy dokumentációs elem megsértésére hivatkozva teszi lehetővé az ajánlattevő számára az előzetes vitarendezési kérelem benyújtását,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.
Kapcsolódó címke:

Erőforrás-szervezet nyilatkozata az ajánlatban

Kérdés: A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell-e nyilatkoznia az ajánlatban, és ha igen, miről? Igazolásokat kell csatolnia? Hogyan igazolható az alkalmasság, ha annak érdekében erőforrás-szervezetet veszünk igénybe?
Részlet a válaszából: […] ...más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.A kizáró okokkal kapcsolatban a kapacitást biztosító szervezetet kevésbé terheli dokumentációs kötelezettség az ajánlatban, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 24.
Kapcsolódó címkék:    

Nyilatkozat az ajánlattevő hatáskörén kívül eső körülményekről

Kérdés: Előírható-e, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást (például pénzintézeti nyilatkozat) az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá? Honnan tudhatom én ezt egy pénzintézeti igazolás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlat érvényességének elbírálása körében e kereteken túlmenően már nem vizsgálhatja.Amennyiben tehát az ajánlatkérő hasonló dokumentációs kötelezettséget ír elő, mindez olyan adminisztrációs kötelezettségnek tekinthető, mely aránytalan, hiszen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 24.
Kapcsolódó címkék:  

Dokumentáció megőrzésének kötelezettsége

Kérdés: Van-e arra előírás, hogy a dokumentációt – nyertességünk esetén – meddig kell megőriznünk?
Részlet a válaszából: […] ...szerződés teljesítésétől számított 5 évig kell megőrizni.A fentiekből megállapítható, hogy a nyertes ajánlattevőre a Kbt. nem ró a dokumentációval kapcsolatosan megőrzési kötelezettséget. Ugyanakkor a megkötött közbeszerzési szerződésben számos esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 24.
Kapcsolódó címke:

Dokumentációs hiba orvoslása ajánlattétel után

Kérdés: Mit tehetek, ha a dokumentációban szereplő szerződésben benne maradt, hogy a meghiúsulási kötbér és teljesítési biztosíték is kötelező? Időközben ajánlattétel történt, és az egyik ajánlattevő figyelmeztetett a hibára. Hogyan tudom orvosolni ezt az eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...hogy kiegészítő tájékoztatás keretében a törvénytől valóeltérést kezelje az ajánlatkérő az alábbiak szerint.Ha az ajánlatkérő a dokumentáció rendelkezésre bocsátásátkövetően észleli, hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlatifelhívástól vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Igény előzetes vitarendezésre dokumentáció megvásárlásának hiányában

Kérdés: Már az új Kbt. szerint jelentettünk meg papírbeszerzésre nyílt közbeszerzési eljárást. Az egyik potenciális pályázó megnézte a dokumentációt, majd előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be egyes dokumentációs pontokkal kapcsolatosan. Van-e erre jogosultsága, hiszen még nem is vásárolta meg a dokumentációt, és nem is biztos, hogy ajánlatot fog tenni?
Részlet a válaszából: […] ...is:– aki az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő rendelkezésérebocsátotta, a biztosíték visszafizetése tekintetében,– aki a dokumentációba betekintett, azt átvette, vagykiegészítő tájékoztatást kért, továbbá– aki előzetes vitarendezést kezdeményez (4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.
Kapcsolódó címkék:  

Műszaki tartalom vízi létesítmény beszerzése esetén

Kérdés: Mit, milyen részletezettséggel (tervek, költségvetések, műszaki meghatározások stb.) tartalmazzon a vízi létesítmény megvalósítására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételt segítő dokumentáció műszaki része?
Részlet a válaszából: […] ...tanulmányterv, megvalósíthatóságitanulmány, kulturális örökségvédelmi hatástanulmány) alátámasztva.Az építési beruházás dokumentációjának és a dokumentációműszaki tartalmának részletszabályait a Kbt. és a Kbt.-hez képest speciális,tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:  

Pontatlan meghatározások az ajánlattételi felhívásban

Kérdés: Hogyan kell értelmezni az ajánlattételi felhívásnak azt a rendelkezését, miszerint az ajánlatkérő felkéri az ajánlattevőt, hogy lehetőleg minden, tartalommal bíró oldalt sorszámozzon? És ha nem sorszámoz, mert nincs rá "lehetősége", az milyen következménnyel jár a kiírás megfogalmazását alapul véve?
Részlet a válaszából: […] ...viszont úgy gondolja, hogyez is "tartalommal bíró oldal", azaz kellett volna. Éppen emiatt arra kell törekednie az ajánlatkérőnek adokumentációs elvárások megfogalmazásakor, hogy azok egyértelműek és pontosaklegyenek, hiszen ezzel megkönnyíti az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.
1
2