Közbeszerzési dokumentumcsomag megszerzése érdeklődés jelzése nélkül

Kérdés: Ha nem jelzem az érdeklődésemet, van-e arra mód, hogy a közbeszerzési dokumentumcsomaghoz hozzájuthassak?
Részlet a válaszából: […] Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben egyes ajánlatkérők az eljárási dokumentumokat is közvetlenül elérhetővé teszik az eljárást megindító hirdetmény mellett, azaz nem követelik meg az érdeklődés jelzését. Az ajánlatkérők nagyobb részben azonban nem teszik közzé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 12.

Határidőben teljesített eljárási cselekmény az EKR-ben

Kérdés: Elegendő-e egy eljárási cselekményt megkezdenem az EKR-ben ahhoz, hogy az határidőben megtörténtnek minősüljön?
Részlet a válaszából: […] ...eset, ahol az ajánlatkérő 2019. július 12-én 17.23 órakor tájékoztatta az ajánlattevőket arról, hogy a felhívást és dokumentációt módosítja, és az ajánlattételi határidőt 2019. július 19-re hosszabbítja. A Döntőbizottság megállapította, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Kiegészítő tájékoztatás, mint a dokumentáció része

Kérdés: Része-e a kiegészítő tájékoztatás a dokumentációnak? (Az ajánlattevő az egyik kiegészítő tájékoztatást nem vette figyelembe, pontosabban egy olyan információ szerepelt a kiegészítő tájékoztatásban, ami félreérthető volt. Ajánlatában hivatkozik a hirdetményre, dokumentációra, nem említi a kiegészítő tájékoztatást. Esetünkben egy olyan értelmezési kérdésről van szó, ami a kiegészítő tájékoztatás nélkül is értelmezhető lenne, tehát az ajánlatkérő nem változtatta meg az eljárási dokumentumokat.)
Részlet a válaszából: […] ...írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.A kiegészítő tájékoztatás "dokumentációhoz tartozását" erősíti a Kbt. 57. §-ának (1) bekezdése, mely a közbeszerzési dokumentumokból célzottan kiemeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 19.

Ajánlatkérő jogorvoslati lehetősége eljárási, dokumentációs hiba esetén

Kérdés: Megtámadhatja-e saját eljárását az ajánlatkérő, ha már nem tudja módosítani az összegezést, de hibázott? Van-e erre tapasztalat, gyakori megoldás, melyet az ajánlatkérők alkalmazhatnak?
Részlet a válaszából: […] Igen, nincs annak akadálya, hogy az ajánlatkérő saját maga ellen jogorvoslati eljárást indítson. A közelmúltból válogatva például a D.192/2018. határozat utal arra, hogy ajánlatérő nem kért kiegészítő információt, majd előzetes vitarendezést követően már az összegezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Dokumentáció közzététele elektronikus árlejtés esetén

Kérdés: Az elektronikus árlejtés bevezetésével nem lenne szükség egy összefüggő dokumentációra, amelyben lesznek minták, és amelyekre vonatkozóan például kiegészítő tájékoztatást lehet majd kérni? Vagy egyesével végig kell nézni mindent, amit az ajánlatkérő feltesz az EKR-be, és annak alapján kell kérdezni?
Részlet a válaszából: […] ...determinálja, hogy például a műszaki tartalmat mely kolléga nézze meg az ajánlattevőnél. Érdemes megnézni az EKR-ben most fent lévő dokumentációkat, nagyon változatosak, hiszen erre nem vonatkozik részletszabály. Az eljárási dokumentumokhoz vagy úgy lehet hozzájutni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Dokumentáció letöltésének feltételhez kötése

Kérdés: Megtehetem-e ajánlatkérőként, hogy a dokumentáció letöltését regisztrációhoz kötöm? (Csak az e-mail-címet kell megadni, oda érkezik egy e-mail, és már hozzá is tud férni az ajánlattevő a dokumentációhoz, tehát automatikus az eljárás.)
Részlet a válaszából: […] Amennyiben valódi korlátot nem jelent az ajánlattevő számára az információhoz jutás, mely összhangban van a Kbt. 57. § (1)-(2) alábbi bekezdéseivel, úgy a regisztráció alkalmazható. Lényeges tehát, hogy közvetlen adatelérés történhessen, és aránytalan nehézséget nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 13.

Ellentmondás az ajánlati felhívás és a dokumentáció között

Kérdés: Ha az ajánlati felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, akkor az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadók? Ha igen, akkor melyik törvényhely támasztja ezt alá?
Részlet a válaszából: […] ...probléma oka az, hogy a továbbiakban eljárási dokumentumokat értünk a dokumentáció alatt, melynek része az eljárást megindító felhívás is.Az új közbeszerzési törvény értelmező rendelkezései között szerepel a közbeszerzési dokumentum fogalmának meghatározása....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Dokumentáció és ajánlat átvétele

Kérdés: Van-e arra előírás, hogy az ajánlatkérő a dokumentáció és az ajánlatok átvételét naponta milyen időintervallumban köteles biztosítani? Elfogadható-e az a megoldás, ha erre munkanapokon csak 10-12 óra között biztosít lehetőséget?
Részlet a válaszából: […] ...dokumentáció eljuttatására vonatkozóan általános értelemben a hirdetmény tartalmának kell tájékoztatnia.A Kbt. 38. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében a közbeszerzési eljárást megindító felhívás tartalmazza különösen: a dokumentáció és a kiegészítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 14.

Jogorvoslat lehetősége jogsértő dokumentációs tartalom esetén

Kérdés: A dokumentációban több jogsértő előírást találtunk. Milyen jogorvoslati lehetőségeink vannak, és milyen határidővel?
Részlet a válaszából: […] ...napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.A (4) bekezdés értelmében az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívással, a dokumentációval, illetve ezek módosításával kapcsolatban az - adott esetben módosított - ajánlattételi, illetve részvételi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Kötbérmérték meghatározásának módja a dokumentációban

Kérdés: Jogszerű-e az, ha az ajánlatkérő a késedelmi kötbér minimummértékét határozza meg a dokumentációban, és e vonatkozásban egyéb adatot nem közöl? Így akár vállalhatunk az ajánlatkérő által meghatározottnál nagyobb mértékű kötbérfizetést is?
Részlet a válaszából: […] Mindenképpen figyelembe kell venni ebben az esetben, hogy milyen egyéb szabály vonatkozik arra, ha a kötbér minimális mértékétől az ajánlatkérő eltér. Amennyiben például a kötbér értékelési szempontként szerepel, megtörténhet, hogy bizonyos kötbér alatt az ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.
1
2
3
12