Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

116 találat a megadott dokumentáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közbeszerzési dokumentumcsomag megszerzése érdeklődés jelzése nélkül

Kérdés: Ha nem jelzem az érdeklődésemet, van-e arra mód, hogy a közbeszerzési dokumentumcsomaghoz hozzájuthassak?
Részlet a válaszból: […]hozzájutni az ajánlattétel teljes szakaszában. Amennyiben például a későbbi ajánlattevő úgy dönt, az alvállalkozója is hozzájuthat az információhoz, és ajánlattevőként csak akkor jelenik meg az érintett gazdasági szereplő, amikor már biztosan képes ajánlatot benyújtani. Ugyan adminisztratív módon bonyolítja a kérdést a nem közvetlen információhoz jutás, de jogi akadálya nincs annak, hogy ne csak az érdeklődést jelző jusson hozzá az eljárási dokumentumokhoz. Más útja nincs annak, hogy a releváns információhoz - beleértve a kiegészítő tájékoztatáskéréseket és válaszokat, vagy korrigendumokat stb. - hozzájusson a gazdasági szereplő. Az információhoz jutás ugyanis nem egyszeri adathoz jutást jelent, hiszen az érdeklődés jelzésével egyben jogosulttá válik a gazdasági szereplő minden, valamennyi gazdasági szereplőre tartozó információhoz való azonnali és közvetlen hozzáféréshez. Ezért érdemes átgondolni, hogy inkább maga a későbbi ajánlattevő jelezze érdeklődését, így minden információt azonnal megkap,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4468

2. találat: Határidőben teljesített eljárási cselekmény az EKR-ben

Kérdés: Elegendő-e egy eljárási cselekményt megkezdenem az EKR-ben ahhoz, hogy az határidőben megtörténtnek minősüljön?
Részlet a válaszból: […]július 19-re hosszabbítja. A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a módosított felhívás és dokumentáció feltöltését 2019. július 12-én 17.24 perckor kezdte meg, de 2019. július 15-én 16.09-kor fejezte be, így az ajánlattevők július 15-én 16.09-kor értesültek a módosított ajánlati előírások tartalmáról.Az EKR-rendszerben ajánlattételi határidőként 2019. július 19-e szerepel, de az nem állapítható meg, hogy ez mikor került átállításra, figyelemmel arra, hogy a rendszer bontotta a benyújtott ajánlatokat 2019. július 12-én, de bontási jegyzőkönyvet nem generált, valamint a július 12-e utáni időpontban benyújtott ajánlatokat elkésettként minősítette.Összegezve a fentieket, a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő jogsértő módon az ajánlattételi határidőn[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4413

3. találat: Kiegészítő tájékoztatás, mint a dokumentáció része

Kérdés: Része-e a kiegészítő tájékoztatás a dokumentációnak? (Az ajánlattevő az egyik kiegészítő tájékoztatást nem vette figyelembe, pontosabban egy olyan információ szerepelt a kiegészítő tájékoztatásban, ami félreérthető volt. Ajánlatában hivatkozik a hirdetményre, dokumentációra, nem említi a kiegészítő tájékoztatást. Esetünkben egy olyan értelmezési kérdésről van szó, ami a kiegészítő tájékoztatás nélkül is értelmezhető lenne, tehát az ajánlatkérő nem változtatta meg az eljárási dokumentumokat.)
Részlet a válaszból: […]közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.A kiegészítő tájékoztatás "dokumentációhoz tartozását" erősíti a Kbt. 57. §-ának (1) bekezdése, mely a közbeszerzési dokumentumokból célzottan kiemeli a kiegészítő tájékoztatást a hirdetmény tartalma miatt. Az értelmezés azonban egyértelműen arra utal, hogy a közbeszerzési dokumentumok részének tekinti a kiegészítő tájékoztatást is. Az 57. § (2) bekezdése szerint ezek a dokumentumok elektronikus úton elérhetők kell, hogy legyenek, melyet az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer biztosít.A Kbt. 57. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat - az eljárás során adott kiegészítő tájékoztatás és az egyes eljárásfajtáknál meghatározott eltérő esetek kivételével - az eljárást megindító felhívás közzétételének vagy megküldésének időpontjától köteles rendelkezésre bocsátani...A (2) bekezdés alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek, vagy az ajánlatban,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4353
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Dokumentáció közzététele elektronikus árlejtés esetén

Kérdés: Az elektronikus árlejtés bevezetésével nem lenne szükség egy összefüggő dokumentációra, amelyben lesznek minták, és amelyekre vonatkozóan például kiegészítő tájékoztatást lehet majd kérni? Vagy egyesével végig kell nézni mindent, amit az ajánlatkérő feltesz az EKR-be, és annak alapján kell kérdezni?
Részlet a válaszból: […]megnézni az EKR-ben most fent lévő dokumentációkat, nagyon változatosak, hiszen erre nem vonatkozik részletszabály. Az eljárási dokumentumokhoz vagy úgy lehet hozzájutni, hogy azok mindenki számára nyilvánosak, vagy érdeklődés jelzését követően jut ingyenesen az érdeklődő gazdasági szereplő tudomására a tartalom. Áttekintve az eljárásokat, megállapítható, hogy van, ahol az ajánlatkérő figyelemmel van arra, hogy minél kevesebb, egységes adattartalom kerüljön feltöltésre,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4211

5. találat: Ajánlatkérő jogorvoslati lehetősége eljárási, dokumentációs hiba esetén

Kérdés: Megtámadhatja-e saját eljárását az ajánlatkérő, ha már nem tudja módosítani az összegezést, de hibázott? Van-e erre tapasztalat, gyakori megoldás, melyet az ajánlatkérők alkalmazhatnak?
Részlet a válaszból: […]állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Ha a módosítás során az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről szóló tájékoztatást visszavonja, új ajánlattételi határidő kitűzésével jogosult a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.A Döntőbizottság véleménye alapján az ajánlatkérő elmulasztotta kiegészítő információ kérését, majd elmarasztalta az alábbiak szerint:"44. A kérelmező ezt követően lefolytatott előzetes vitarendezési eljárás keretében a T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt.-t kiegészítő indokolás megadására hívta fel 2018. május 14. napján, melynek a felhívott ajánlattevő nem tett eleget. A kérelmező azonban már az összegezését és a közbenső döntését nem tudta módosítani, az érvényességről szóló tájékoztatást visszavonni, mert az erre nyitva álló határidő eltelt.45. A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelmező nem megfelelően alkalmazta a Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt kötelezettségét, mert a T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő ajánlati árának a vizsgálatakor nem alkalmazta a Kbt. 72. § (3) bekezdését, erre csak az előzetes vitarendezési eljárásban került sor annak ellenére, hogy a Kbt. 69. § (2) bekezdése kifejezetten nevesíti az e körben elvégzendő értékelés tekintetében a Kbt. 72. §-ának alkalmazását, amennyiben annak feltételei megállapíthatóak."A kezdeményezés tehát hiába az ajánlatkérő részéről érkezett, a jogorvoslati fórum egyértelműen elmarasztalja az ajánlatkérőt, és nevesíti is a hiányosságot, ami miatt az ajánlatkérő olyan helyzetbe került, hogy már nem tudta reparálni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4209

6. találat: Dokumentáció letöltésének feltételhez kötése

Kérdés: Megtehetem-e ajánlatkérőként, hogy a dokumentáció letöltését regisztrációhoz kötöm? (Csak az e-mail-címet kell megadni, oda érkezik egy e-mail, és már hozzá is tud férni az ajánlattevő a dokumentációhoz, tehát automatikus az eljárás.)
Részlet a válaszból: […]nehézséget nem okozhat sem a regisztráció, sem az adatok letöltése az ajánlattevőknek.A Kbt. 57. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat - az eljárás során adott kiegészítő tájékoztatás és az egyes eljárásfajtáknál meghatározott eltérő esetek kivételével - az eljárást megindító felhívás közzétételének vagy megküldésének időpontjától köteles rendelkezésre bocsátani.A (2) bekezdés értelmében a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3861

7. találat: Ellentmondás az ajánlati felhívás és a dokumentáció között

Kérdés: Ha az ajánlati felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, akkor az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadók? Ha igen, akkor melyik törvényhely támasztja ezt alá?
Részlet a válaszból: […]dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés.A kérdést nem lehet automatikusan a Kbt. alapján kezelni és a dokumentáció tartalmát figyelmet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3769
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Dokumentáció és ajánlat átvétele

Kérdés: Van-e arra előírás, hogy az ajánlatkérő a dokumentáció és az ajánlatok átvételét naponta milyen időintervallumban köteles biztosítani? Elfogadható-e az a megoldás, ha erre munkanapokon csak 10-12 óra között biztosít lehetőséget?
Részlet a válaszból: […]törvény 49-52. §-aiban meghatározott szabályok rögzítik. Ennek keretében a dokumentáció általános rendelkezésre állását írja elő a jogszabály az ajánlattételi határidő lejártáig bezárólag. A nem elektronikusan elérhetővé tett dokumentáció esetében további kisegítő előírás is rendelkezésünkre áll. A törvény 50. §-ának (3) bekezdése értelmében a dokumentáció megkérése esetében az ajánlatkérőnek két munkanapon belül kötelessége megküldeni a kérelmezőnek a dokumentációt abban a formában, ahogyan azt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette. Ebben a formában tehát a rendelkezésre állás szűk időintervalluma nem akadályozza az ajánlattevőket abban, hogy hozzájussanak a dokumentációhoz. Ténykérdés ugyanakkor, hogy a napi kétórás intervallum nem meríti ki a "dokumentáció rendelkezésre állás" fogalmát. Az esélyegyenlőséget elsősorban akkor sértené a szabály, ha nagyon rövid ajánlattételi határidő mellett valóban számítana az a két nap, amely alatt az ajánlatkérőnek meg kell küldenie a dokumentációt. Összességében nem javasolt ennyire szűk időintervallumot megadni, inkább lehetővé kell tenni az ajánlattevők számára a dokumentáció elektronikus elérhetőségét.A válasz teljeskörűségéhez kapcsolódnak a dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos Kbt.-beli rendelkezések, melyek a következők:- az ajánlatkérő köteles gondoskodni arról, hogy a dokumentáció nyílt eljárás esetén az ajánlati felhívás megjelenésének napjától, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén - amennyiben készül dokumentáció - az eljárás megkezdésétől, meghívásos és hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén legkésőbb az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjától az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre álljon;- az ajánlatkérő előírhatja, hogy a dokumentációt ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, részvételre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3726
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Jogorvoslat lehetősége jogsértő dokumentációs tartalom esetén

Kérdés: A dokumentációban több jogsértő előírást találtunk. Milyen jogorvoslati lehetőségeink vannak, és milyen határidővel?
Részlet a válaszból: […]módosításával kapcsolatban az - adott esetben módosított - ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik napig lehet kérelmet benyújtani, de ha a (3) bekezdés szerinti határidő ennél később jár le, akkor a kérelmező a (3) bekezdés szerinti időpontig jogosult kérelmet előterjeszteni.Az (5) bekezdés a) pontja alapján a (3) bekezdés szerinti határidő számításakor a jogsértés tudomásra jutása időpontjának kell tekinteni a jogellenes tartalmú, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény közzétételének vagy közvetlen felhívás kézhezvételének, vagy dokumentáció esetében annak rendelkezésre bocsátásának napját.Ha tehát az ajánlattételi határidő például rövidebb, mint 15 nap, akkor a hirdetmény közzétételétől számított 15 napig lehet jogorvoslati eljárást kezdeményezni, ekkor nem a részvételre jelentkezéstől vagy az ajánlattételi határidőtől számított 5. napig lehet kezdeményezni jogorvoslati eljárást a dokumentáció tartalmával kapcsolatban. Válaszunk kifejezetten a jogorvoslati határidőkre vonatkozik, bár az ajánlattevőnek akár kiegészítő tájékoztatással, akár előzetes vitarendezéssel érdemes élnie az eljárás során annak érdekében, hogy a dokumentáció - az ajánlattevő által jogsértőnek vélt - tartamát módosítsa az ajánlatkérő.A Kbt. az előzetes vitarendezés kérdéskörében - mint azt az előzőekben említettük - külön is kitér a jogsértő dokumentációra. A Kbt. 79. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében ugyanis előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult bármely érdekelt gazdasági szereplő, vagy a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdek-képviseleti szervezet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kérelmező) az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtti tizedik napig, gyorsított vagy rendkívüli sürgősségre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3705
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Ellentmondó ajánlattételi dokumentumok kezelése

Kérdés: Ha a dokumentáció, az ajánlattételi felhívás és a műszaki leírás egyes részei egymással ellentétes rendelkezéseket tartalmaznak, van-e hivatalos sorrend arra nézve, hogy elsődlegesen mely dokumentáció az irányadó ebben a helyzetben?
Részlet a válaszból: […]törvénytől. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.A rendelkezés szerint az eljárást megindító felhívás, illetve az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció közötti ellentmondás esetén az eljárást megindító, illetve az ajánlattételi felhívásban foglalt rendelkezés az irányadó, a dokumentáció ezzel ellentétes elemét semmisnek kell tekinteni.Ha a dokumentáción belül van ellentmondás, akkor az ajánlatkérő eldöntheti, hogy melyik rendelkezést tekinti irányadónak, illetve melyiket semmisnek, és erről az ajánlattevőket tájékoztatja.Amennyiben az ellentmondás az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési műszaki leírás egyes részei között áll fenn, a megoldás attól függ, hogy az ajánlatkérő hol adta meg a műszaki leírást: az eljárást megindító felhívásban, vagy a dokumentációban.Amennyiben a felhívásban, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3696
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést