Eltérő értékhatárok figyelembevétele egy ajánlatkérő beszerzéseinél, tevékenysége függvényében

Kérdés: Előfordulhat-e, hogy ugyanazon szervezetnek más-más jellegű tevékenységeihez kapcsolódó beszerzései esetében más-más értékhatárokat kell figyelembe vennie?
Konkrétan: egy 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő cég sokrétű tevékenységet folytat. Például: a cég üzemelteti a helyi strandfürdőt, de feladatai közé tartozik a település autóbusz-közlekedésének üzemeltetése is. Az első esetben a klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárokat kell figyelembe vennie, a második esetben viszont - tekintettel arra, hogy a 2012. évi XLI. törvény 23. §-ának (1) bekezdése alapján ez utóbbit csak közszolgáltatási szerződés keretében lehet folytatni - a közszolgáltatókra vonatkozó értékhatárokat?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenység esetében az ajánlatkérőnek klasszikus ajánlatkérőként kell eljárnia a klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárok figyelembevételével. Amennyiben személyszállítási szolgáltatást szerez be szolgáltatási koncesszió keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 11.

Közbeszerzési értékhatárok 2012-ben

Kérdés: 2012-től hogyan alakulnak a közbeszerzési értékhatárok?
Részlet a válaszából: […] ...2012. évre érvényes értékhatárokat Magyarország 2012. éviközponti költségvetéséről szóló törvény tartalmazza. Az alábbiakban ennekrövidített összefoglalóját közöljük.2012. január 1-jétől december 31-éig a klasszikusajánlatkérők nemzeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

Értékhatárok 2009-ben

Kérdés: Változnak-e 2009-ben a közbeszerzési értékhatárok?
Részlet a válaszából: […] ...értékhatárok 2009-ben a korábban már hatályba lépett, dea Kbt.-be még be nem épített közösségi értékhatárok szempontjából változnak,továbbá 2009. április 1-jétől az eljárásrendek változása az értékhatárokértelmezését is érinti. Ez a gyakorlatban azt jelenti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Értékhatárok és jogalkotói szándék

Kérdés: Milyen jogalkotói indok lehet az értékhatárok meghatározása mögött?
Részlet a válaszából: […] ...közösségi értékhatárok vonatkozásában nincs mozgástere amagyar jogalkotónak, az értékhatárok meghatározása és forintra történőátváltása is független, uniós döntés eredménye, a 2083/2005/EK bizottságirendelettel módosított 2004/17/EK és 2004/18/EK európai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 29.