Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott értékhatárok tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eltérő értékhatárok figyelembevétele egy ajánlatkérő beszerzéseinél, tevékenysége függvényében

Kérdés: Előfordulhat-e, hogy ugyanazon szervezetnek más-más jellegű tevékenységeihez kapcsolódó beszerzései esetében más-más értékhatárokat kell figyelembe vennie?
Konkrétan: egy 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő cég sokrétű tevékenységet folytat. Például: a cég üzemelteti a helyi strandfürdőt, de feladatai közé tartozik a település autóbusz-közlekedésének üzemeltetése is. Az első esetben a klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó értékhatárokat kell figyelembe vennie, a második esetben viszont - tekintettel arra, hogy a 2012. évi XLI. törvény 23. §-ának (1) bekezdése alapján ez utóbbit csak közszolgáltatási szerződés keretében lehet folytatni - a közszolgáltatókra vonatkozó értékhatárokat?
Részlet a válaszból: […]meghatározott közszolgáltató tevékenységet folytatja, vagy ilyen tevékenység folytatása céljából hozták létre. A c) pont szerinti tevékenység a vasúti, automatizált rendszerekkel, villamossal, trolibusszal, autóbusszal vagy drótkötélpályán történő közlekedés terén közszolgáltatást nyújtó hálózatok létesítésével vagy üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység.Azaz elvi értelemben a beszerzéseit valóban két csoportra kellene osztania, mely beszerzések vonatkozásában két értékhatárt kellene figyelembe vennie. Azonban az érintett beszerzési tárgy, amely az autóbusz-üzemeltetést jelenti, a Kbt. értelmében szolgáltatási koncessziónak minősül.A közbeszerzési törvény 8. §-ának (6) bekezdése alapján szolgáltatási koncesszió a törvény szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött visszterhes szerződés, amelynek keretében az ajánlatkérő a (4) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtását rendeli meg - azaz szolgáltatást rendel meg, amely árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő olyan beszerzés, melynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről -, az ajánlatkérő ellenszolgáltatása a szolgáltatás hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése, vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, amely együtt jár a szolgáltatás hasznosításához kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.A (7) bekezdés szerint az (5)-(6) bekezdés alkalmazásában akkor tekinthető úgy, hogy a koncessziós jogosult viseli a működési kockázatot, ha bizonytalan, hogy megtérülnek a koncesszió tárgyát képező építmény vagy szolgáltatás létrehozása és üzemeltetése során eszközölt beruházásai, illetve felmerült költségei. A koncessziós jogosult lehetséges vesztesége nem lehet csupán névleges vagy elhanyagolható. A működési kockázat keresleti kockázatból, kínálati kockázatból vagy e két kockázat együtteséből adódhat, és fennállásának megítéléséhez csak a koncessziós jogosult által nem befolyásolható tényezőkből eredő kockázatok vehetők figyelembe.Amennyiben a beszerzési tárgy szolgáltatási koncessziónak minősül, a koncessziók esetében alkalmazandó további kivételek között az alábbi, a kérdést érintő kivételt találjuk:A törvényt - szolgáltatási koncesszió esetén - nem kell alkalmazni a következő esetben sem: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti közúti és vasúti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése esetében - Kbt. 14. § (3) bekezdésének b) pontja.A kérdésben jelzett, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényre hivatkozik a Kbt. fentiekben ismertetett rendelkezése, ami egyben azt is jelenti, hogy annak ellenére, hogy a Kbt. szerint közszolgáltatásnak minősül a személyszállítási szolgáltatás üzemeltetése - mivel szolgáltatási koncesszió keretében kerül vélhetően beszerzésre -, így kivételnek tekinthető, azaz közbeszerzés lefolytatására nincs szükség. Közbeszerzés helyett a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény saját, a közlekedési szolgáltató kiválasztására vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A kérdésben is hivatkozott, a 2012. évi XLI. törvény 23. §-ának (2) bekezdése egyértelműen alátámasztja a fentieket, hiszen egyértelművé teszi, hogy amennyiben a beszerzés tárgya szolgáltatási koncesszió, úgy az érintett 23. § szerinti pályáztatási szabályokat kell alkalmazni. Itt azonban értékhatárt nem határoznak meg, azaz valójában nem közszolgáltatási tevékenység esetében az ajánlatkérőnek klasszikus ajánlatkérőként kell eljárnia a klasszikus[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3935

2. találat: Közbeszerzési értékhatárok 2012-ben

Kérdés: 2012-től hogyan alakulnak a közbeszerzési értékhatárok?
Részlet a válaszból: […]2012. december 31-éig: - árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint, - építési beruházás esetében: 100,0 millió forint, - szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint. 2012. január 1-jétől december 31-éig a klasszikus ajánlatkérők közösségi értékhatárai: Árubeszerzés - a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 130 000 euró, - a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 200 000 euró. Építési beruházás, építési koncesszió: 5 000 000 euró. Szolgáltatás - a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró, - a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2894
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Értékhatárok 2009-ben

Kérdés: Változnak-e 2009-ben a közbeszerzési értékhatárok?
Részlet a válaszból: […]esetében nemzeti eljárásrendben: - árubeszerzés 30 millió forint, - szolgáltatás megrendelése 25 millió forint, - szolgáltatási koncesszió 25 millió forint, - építési beruházás 90 millió forint, - építési koncesszió 100 millió forint. Közszolgáltató ajánlatkérő esetében nemzeti eljárásrendben: - árubeszerzés 50 millió forint, - szolgáltatás megrendelése 50 millió forint, - építési beruházás 100 millió forint. Klasszikus ajánlatkérők esetében közösségi eljárásrendben: 133 000 euró = 34 226 339 forint (korábbi 137 000 euró) 206 000 euró = 53 012 225 forint (korábbi 211 000 euró) 5 150 000 euró = 1 325 305 627 forint (korábbi 5 278 000 euró) Közszolgáltató ajánlatkérők esetében közösségi eljárásrendben: 412 000 euró = 106 024 450 forint (korábbi 422 000 euró) 5 150 000 euró = 1 325 305 627 forint (korábbi 5 278 000 euró) 2009. április elsejétől két eljárásrendre szűkül szabályozásunk, ennek megfelelően egy közösségi és egy nemzeti eljárásrendet különböztetünk meg. A közösségi értékhatárok nem változnak, ugyanakkor a nemzeti értékhatárok a 2009-es nemzeti és egyszerű értékhatárok közül a legalacsonyabbak szerint élnek tovább. Azaz ennek értelmében az alábbi változások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1852
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Értékhatárok és jogalkotói szándék

Kérdés: Milyen jogalkotói indok lehet az értékhatárok meghatározása mögött?
Részlet a válaszból: […]IV. és VI. fejezete), összecsúsztak az értékhatárok. A 2007. valamint 2008. évre irányadó értékhatárok: A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában: 137 000 euró 34 422 973 forint 211 000 euró 53 016 404 forint 5 278 000 euró 1 326 163 884 forint A Kbt. V. fejezete alkalmazásában: 422 000 euró 106 032 808 forint 5 278 000 euró 1 326 163 884 forint A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában: árubeszerzés esetében: 30 millió forint; építési beruházás esetében: 90 millió forint; építési koncesszió esetében: 100 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint; szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában: árubeszerzés esetében: 50 millió forint; építési beruházás esetében: 100 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.  árubeszerzés esetében: 8 millió forint; építési beruházás esetében: 15 millió forint; szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint. Az Európai Unió többi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1454
Kapcsolódó tárgyszavak: ,