Kbt.-meghatározások a dokumentációban

Kérdés: Kötelező-e a dokumentációban a Kbt. meghatározásait - például értelmező rendelkezések, kizáró okokra vonatkozó szabályozás stb. - beemelni, vagy elég arra utalni, esetleg utalni sem kell rá?
Részlet a válaszából: […] ...persze, hogy ennek hiányábanis irány­adók a rendelkezések a közbeszerzési eljárásban. Így például nem kellsem hivatkozni, sem utalni az értelmező rendelkezésekre, azon belül például azalvállalkozó vagy a gazdasági szereplő fogalmára, hiszen azt a Kbt. nem írjaelő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Értelmező rendelkezések változása

Kérdés: Mi az oka annak, hogy az értelmező rendelkezések száma az új törvényben gyakorlatilag a felére csökkent a korábbihoz képest? Nem értjük az ajánlattevő fogalmának drasztikus szűkítését sem.
Részlet a válaszából: […] ...mint például a kizárólagos jog, a közbeszerzésieljárás előkészítése kimaradt az értelmező rendelkezések közül, ugyanakkor atörvényben megjelennek ezek a kifejezések is, amelyekre a későbbiekbenvélhetően szükség lehet. Az erőforrást nyújtó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Új értelmezések a közbeszerzési törvényben

Kérdés: A közbeszerzési törvény módosítása 2007-től tartalmaz-e új értelmezéseket, és ha igen, melyek ezek?
Részlet a válaszából: […] ...Mód. Kbt. egyes rendelkezései 2007. január 1-jétől léptekéletbe. Az értelmező rendelkezéseket (Kbt. 4. §-a) is érintette a fenti hatályúváltozás. Az idei évtől használatos fogalommeghatározások az alábbiak:- dinamikus beszerzési rendszer az olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 29.

Új értelmező rendelkezések a Kbt.-ben

Kérdés: Tudomásunk szerint a módosítás számos új értelmezést vezetett be a közbeszerzési törvénybe, amelyek azonban nem egy időben lépnek hatályba. Kérdésünk, hogy melyek azok az értelmezések, amelyeket 2006. január 15-étől alkalmazni kell?
Részlet a válaszából: […] ...január 15-étől nemcsak új értelmező rendelkezésekettalálunk a közbeszerzési törvényben, hanem olyan értelmezéseket is, amelyek atörvény hatálybalépésekor is szerepeltek abban, azonban eltérő tartalommal.A fenti hatállyal életbe lépő értelmezéseket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 27.