Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott hiányos felhívás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Teljesíthetetlen, hiányos ajánlati felhívás

Kérdés: Mit tehet az ajánlattevő, ha az ajánlatkérő műszaki feltételként olyan technológia meglétét írja elő, ami nem szükséges a termék maradéktalan előállításához; ha olyan technológiát kér, ami kivitelezhetetlen; ha nem határozza meg egyértelműen a gyártandó termékek darabszámát, paramétereit, illetve ha a pályázó által feltett írásbeli kérdésekre sem ad egyértelmű választ?
Részlet a válaszból: […]leírások tartalmazzák a minőségre, a teljesítményre, a biztonságra és a méretekre vonatkozó jellemzők meghatározását, építési beruházásnál és szolgáltatás megrendelésénél pedig - az előzőeken túlmenően - a tervezésre és a költségekre vonatkozó szabályokat, a munkák vizsgálati, átvételi, ellenőrzési feltételeit, az építési eljárásokat, technológiákat, és minden olyan egyéb műszaki feltételt is, amelyet az ajánlatkérőnek módjában áll általános vagy különös rendelkezésekkel előírni az elkészült munkát és azokat az anyagokat, illetve alkatrészeket illetően, amelyeket az tartalmaz. A Kbt. 58. §-ának (7) bekezdése pedig a közbeszerzési műszaki leírás konkrét megszövegezésére tartalmaz előírást, amikor kimondja, hogy azt az ajánlatkérő nem határozhatja meg akként, hogy azzal egyes ajánlattevőket, illetve árukat eleve kizár az eljárásból, vagy azzal más módon indokolatlan és hátrányos (vagy előnyös) megkülönböztetést tesz az ajánlattevők (áruk) között. A kérdés második része az ajánlatkérő válaszadási kötelezettségével kapcsolatos. A Kbt. 56. §-a szabályozza - az ajánlatkérők szempontjából meglehetősen szigorúan - az ún. kiegészítő tájékoztatás jogintézményét. A rendelkezések alapján az ajánlattevő - éppen a kiírásnak mindenben megfelelő ajánlattétel érdekében - mind az ajánlati felhívásban, mind pedig a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. A tájékoztatást vagy az ajánlatkérőtől, vagy az általa megjelölt szervezettől lehet kérni - az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. A választ az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni úgy, hogy az az ajánlattevők esélyegyenlőségét ne sértse, amellett a tájékoztatás nem vezethet az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltak megváltoztatásához sem. Fontos, hogy kiegészítő tájékoztatásra lehetőség van ún. konzultációs formában is. Ilyenkor a konzultáció helyét és időpontját az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban adja meg, és arról jegyzőkönyvet kell felvenni. Arra azonban nincs lehetősége az ajánlatkérőnek, hogy a tájékoztatást megtagadja, illetve annak lehetőségét ne biztosítsa az ajánlattevők részére. Mint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 46
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,