Önkormányzat ingatlanvásárlása

Kérdés: Ha az önkormányzat venni akar egy 300 M Ft értékű ingatlant, az nem közbeszerzés-köteles az új szabályok szerint, mert a kivételek között van az ingatlan, ugye?
Részlet a válaszából: […] ...az ingatlanvétel a Kbt hatálya alá tartozik. Ugyankivétel a törvény 29. §-ának (2) bekezdés szerint, ahol a szolgáltatások közülkiemeli az irányelv, de a nemzeti szabályozás keretében a magyar jogalkotó atörvény 242. § (2) bekezdésben az árubeszerzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Ingatlaneladás nemzeti rezsimben

Kérdés: Az ingatlan eladása a nemzeti rezsimben meghatározottak értelmében közbeszerzés-kötelesnek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] ...megadott tárgyú és értékűbeszerzéseket kívánnak beszerezni. Ebben a megfogalmazásban is egyértelmű abeszerzésre utalás, amely ingatlan eladása esetében nem valósul meg, azazfüggetlenül az ingatlan eladásának Kbt. szerinti szabályaitól, az eladás nemtartozik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 16.

Ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló eljárás

Kérdés: 28 millió forint becsült értékű ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatnunk, ha igen, akkor azt milyen eljárási rezsimben tegyük meg, és milyen beszerzési tárgynak minősítve (szolgáltatás vagy árubeszerzés) - tekintettel arra is, hogy szolgáltatásként már meghaladtuk a nemzeti értékhatárt, míg árubeszerzésként még nem értük el a nemzeti értékhatárt?
Részlet a válaszából: […] ...így fogalmaz:az árubeszerzésre a törvény 24. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogyárubeszerzésnek minősül az ingatlan tulajdonjogának, vagy használatára,illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 29.

Cserével vegyes ingatlan-adásvétel megítélése közbeszerzési szempontból

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha ingatlancserénél az egyik érték meghaladja a mértéket, és ezért bizonyos összeget még ki kell fizetni az ingatlanért, melynek következtében ez már eléri valamely eljárási rend értékhatárát?
Részlet a válaszából: […] ...ingatlanbeszerzések esetében a törvény meglehetősenbonyolult szabályozást alkalmaz, amelyről érdemes ejteni néhány szót. A törvényindokolása értelmében az ingatlanbeszerzéseket már a régi közbeszerzési törvényis a hatálya alá vonta, vagyis e követelmény nem az új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 10.

Központi költségvetési szerv ingatlanbeszerzése közösségi rezsimben

Kérdés: Ha központi költségvetési szervek EU-s értékű ingatlant kívánnak venni, akkor a kivétel alá esnek?
Részlet a válaszából: […] ...ingatlan vásárlását az EU-s, azaz a közösségieljárásrendben kivételként határozta meg a jogalkotó, ugyanakkor a nemzetieljárásrendben árubeszerzésnek minősül a Kbt. 242. §-ának (2) bekezdéseszerint. A 257. § (2) és (3) bekezdése alapján az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 10.

Alkalmassági szempontok ingatlan beszerzésénél

Kérdés: Egy (egyedileg meghatározott) konkrét ingatlan tulajdonjogának megszerzésére (megvételére) irányuló közbeszerzési eljárásban mit kell (lehet) vizsgálni az ajánlattevő (például az ingatlan tulajdonosa) alkalmasságának vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] ...magában foglalja a beállítást és üzembe helyezéstis - azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy árubeszerzésnek minősül azingatlan tulajdonjogának, vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozójognak - vételi joggal vagy anélkül történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 2.

Ingatlanok beszerzése

Kérdés: Ellentmondásosnak tűnik a Kbt.-ben az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak a megszerzésére vonatkozó rendelkezés, miután a közösségi értékhatárok alatti ingatlanok beszerzése közbeszerzés-köteles, az a feletti azonban nem (Kbt. 24. §). Mi ennek az oka, illetve magyarázata?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzések tekintetében - a közösségi jogból következően - csupán az ingó dolog beszerzése minősül árubeszerzésnek, míg az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak a beszerzése nem. Ugyanakkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.