Intézményi szolgáltatások ellátása intézményen kívüli szervezet által

Kérdés: Intézményi szolgáltatásokat közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül mely esetben (esetekben) láthat el ún. intézményen kívüli szervezet? Milyen szabályokat kell alkalmazni ebben az esetben az eljárásra?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a választ az 1993. évi III. törvényben találjukmeg.A törvény 122/C §-ának (1) bekezdése alapján, ha a szerződésselérintett szolgáltatás ellenértéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, akkoraz állami fenntartónak lehetősége van arra, hogy pályázatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 3.