Kbt. hatálya alatt álló egyházi fenntartású intézmény DKÜ-kötelezettsége uniós forrás elnyerése esetén

Kérdés: Egyházi fenntartású intézményként többségi állami támogatás miatt a Kbt. hatálya alatt vagyunk. Uniós forrást nyertünk. DKÜ-kötelesek vagyunk?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési szervről, kormány irányítása alá tartozó szervezetről stb. van szó, így csak azért tartozhat a jogszabály hatálya alá ajánlatkérőként az egyházi fenntartású intézmény, mert önként szeretne egy-egy keretmegállapodáshoz vagy dinamikus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Kép- és hangfelvétel készítése bontási eljáráson

Kérdés: A hatályos Kbt. 80. §-ának (2) bekezdésére hivatkozva kérdésünk, hogy e bekezdés értelmében jogszerűen jár-e el az ajánlatkérő, ha a bontási eljáráson az ajánlatkérő képviselője a bontásról és a bontáson ülő személyekről (ajánlattevők képviselőiről) kép- és hangfelvételt készít? A kép- és hangfelvétel céljáról az ajánlatkérő nem tájékoztatta a bontáson részt vevőket.
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 80. §-ának (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy kikvehetnek részt az ajánlatok bontásán. A rendelkezés szerint a bontáson azajánlatkérő, az ajánlattevők, továbbá az általuk meghívott személyek, valaminta külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
Kapcsolódó címkék: