Alapajánlat kötelező beadása alternatív ajánlattétel esetén
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 37. számában (2005. december 5.), 853. kérdésszám alatt

Kérdés: Következik-e a Kbt.-ből, hogy alternatív ajánlat megengedése esetén kötelező alapajánlatot is beadni?
Válasz (részlet): […][Kbt. 57. § (2) bekezdésének b) pontja] alkalmazza az eljárásban. Az 50. § (3) bekezdése szerint többváltozatú ajánlattétel lehetősége esetén az ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban meg kell határoznia, hogy a változatoknak milyen minimumkövetelményeknek, illetőleg közbeszerzési műszaki leírásnak kell megfelelniük, és azokat milyen egyéb követelmények szerint kell elkészíteni. A fentiekben leírtakból látható, hogy a törvény nem szól alapajánlatról, ugyanakkor egyrészt az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló bírálati szemponthoz, valamint a több változat követelményeinek[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére