APEH-igazolás gyakorisága az új jogszabályok függvényében
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 41. számában (2006. február 27.), 915. kérdésszám alatt

Kérdés: A Kbt. 60. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a pályázónak igazolást kell benyújtani az APEH-igazgatóságtól arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adótartozása. Az adóhatóság az új adóigazolásoknál közli azt, hogy az adóigazolás melyik konkrét projektnél használható fel. Az adóigazolás fentiek szerinti kiállítása a Ket., valamint a 2005. évi LXXXIII. törvényben leírtakra való hivatkozással történik. Ez azt jelenti, hogy minden egyes pályázathoz külön kell adóigazolást kérni. Ha igen, akkor megítélésünk szerint a hivatkozott törvények és a közbeszerzési törvény között ellentmondás van.
Válasz (részlet): […]időpontja legfeljebb egy évvel megelőzően kelt, és - igazolja, hogy az igazolás kiállításának időpontjában az igazolás címzettjének nincs a hatóság által nyilvántartott köztartozása, vagy - ha van, milyen időpontban jár le, és annak megfizetésére halasztást kapott-e. A Tanács álláspontja szerint az igazolás megkérésekor célszerű egyértelműen megjelölni, hogy azt közbeszerzési eljárásban való részvételhez kérik. Az idézett rendelkezésekkel ellentétes szabályokat a kérdésben hivatkozott 2005. évi LXXXIII. törvény sem tartalmaz. Azaz nem látszik ellentmondás a két törvény rendelkezései között. Ennek alapján, az APEH, ill. a VPOP által kiállított igazolásban[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére