Kizárás jogszerűsége tárgyalásos eljárásban
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 110. számában (2010. március 16.), 2277. kérdésszám alatt

Kérdés: Társaságunk szolgáltatás (műszaki ellenőrzés) megrendelésére vonatkozóan ajánlatott tett közbeszerzési eljárásban. Az eljárást a Kbt. VI. fejezete (általános egyszerű közbeszerzési eljárás) szerint folytatta le az ajánlatkérő. Az eljárás fajtája hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás volt. A tárgyalást két fordulóban bonyolították le. Összesen három ajánlattevő vett részt a tenderen. Az első fordulóban az ajánlattevőkkel külön tárgyalt az ajánlatkérő. Az 1. fordulóban a legmagasabb ajánlati árat Társaságunk adta, így az egyenkénti tárgyalások 2. fordulójában már nem vehettünk részt. Kérdésünk, hogy jogszerű volt-e a kizárásunk a 2. fordulóból, nem törvénysértő-e, hogy csak két ajánlattevő tehetett ajánlatot a 2-ban (esetleges összejátszás lehetősége miatt)? Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban keretlétszámot nem határozott meg, csak a többfordulós tárgyalás lehetőségét tartotta fenn, de az ajánlattevői létszám sem alsó, sem felső határát nem határozta meg.
Válasz (részlet): […]több fordulóban lehet lebonyolítani. Többfordulós tárgyalás esetén az ajánlatkérő jogosult arra is, hogy a későbbi fordulóban csökkentse az ajánlattevők számát, azaz azokkal folytassa a tárgyalást, akik a megadott fordulóban a legkedvezőbb ajánlatot tették. Annak érdekében, hogy a közbeszerzési alapelvek (esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód) érvényesüljenek tárgyalásos eljárásban is, fontos garanciális szabály, hogy ilyen esetben az ajánlatkérőnek - előre meg kell határoznia a többfordulós tárgyalás menetét, valamint - az első, illetve a megadott tárgyalási fordulót követő tárgyalásra kiválasztott ajánlattevői[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére