Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott beszerzési tárgy kiválasztása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eljárás megfelelő CPV-kód hiányában

Kérdés: Mi történik akkor, ha az ajánlatkérő nem talál megfelelő CPV-kódot beszerzési tárgyára? Jogsértést követ-e el, ha nem fedi le a CPV-kód teljes mértékben a beszerzés tárgyának minden elemét?
Részlet a válaszból: […]eljárásban az ajánlatkérő a beruházásokat nem tüntette fel a CPV-kódok között, annak ellenére, hogy a beszerzési tárgy részét képezhette volna. Ennek oka volt, hogy a beruházások megvalósításának vállalása ajánlattevői döntés volt, ugyanis az ajánlattevő dönthetett úgy, hogy nem vállalja a beruházások megvalósítását, ajánlata ekkor is érvényes lett volna, és lehetett nyertes ajánlat is.A döntés során kulcskérdés, hogy a beruházások megvalósításának vállalása értékelési részszempont volt, így amennyiben egy ajánlattevő ezt nem kívánta vállalni, úgy értékelési pontszámoktól esett el, ajánlata érvényességére e vállalás nem volt kihatással. Így az ajánlatkérő nem szerepeltethette a beszerzés tárgyánál a beruházások megvalósítását, mert adott esetben a nyertes ajánlattevő a beruházások vállalása nélkül tett legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlatot, és így a közbeszerzési szerződésnek nem vált részévé a beruházások megvalósítása."A konkrét esetben a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a főzőkonyha beruházását nem tette egyértelműen a közbeszerzés tárgyának részévé, az a műszaki leírásban rögzítettekkel szemben az ajánlattevők vállalásától függően válik a közbeszerzés tárgyává. Az ajánlatkérő állítása szerint a »Gép-, eszköz- és építési beruházás megvalósítása, átadva térítésmentesen a szerződés végén az önkormányzatnak«[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4826

2. találat: Több elemből álló felújítás minősítése

Kérdés: Közel 20 db irodahelyiség felújítását tervezzük elvégeztetni, egyszerű közbeszerzés keretében. Egy irodában a következő szakmunkák elvégzését tervezzük: - falak tapétázása, - tapéta festése, - ablakpárkány, radiátorok és fűtéscsövek mázolása, - parkettázás, - parketta csiszolása és lakkozása, - fénycsőarmatúrák cseréje. A leírtak szerint minek minősül a konkrét felújítás, építési beruházásnak, szolgáltatásnak, árubeszerzésnek, az előző három beszerzési tárgy kombinációjának?
Részlet a válaszból: […]visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. Vegyes tárgyú megállapodások vonatkozásában rendelkezik a Kbt. 28. §-ának (1) bekezdése, amely szerint, ha a szerződés több - egymással szükségszerűen összefüggő - közbeszerzési tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. A (2) bekezdés szerint pedig szolgáltatás megrendelésének minősül az a szerződés, amelynek a 24. § és a 27. § szerinti a tárgya, akkor, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét. A 162/2004. Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerint a rendelet alkalmazásában építési beruházás alatt a Kbt.-ben így meghatározott fogalmat kell érteni, amely műszaki tartalma szerint lehet: - a Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó valamely építési munka, illetve meglévő építményen végzett valamely építési munka, részmunka kivitelezése, vagy kivitelezése és ezen munkarész részbeni vagy teljes tervezése együtt; - új építmény, illetve ezek együttesének kivitelezése, vagy kivitelezése és részbeni vagy teljes tervezése együtt; illetve - az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény kivitelezése. A fenti jogszabályi hivatkozások alapján nem tekinthető tehát az említett felsorolás építési beruházásnak, a kérdés annak eldöntése, hogy a közbeszerzési törvény 28. §-a értelmében értékét tekintve az áruk (parketta, fénycső, tapéta stb.) vagy a hozzá kapcsolódó szolgáltatások (fénycsőarmatúra-csere, parkettázás, tapétázás, festés) értéke domináns-e. Így vagy szolgáltatásként, vagy árubeszerzésként definiáljuk a tevékenységet. Válaszunkban feltételeztük, hogy nem változott meg az épület funkciója, így az eljárás során általános felújítási munkákat rendelnek meg (szereznek be). 1. számú melléklet a 2003. évi CXXIX. törvényhez A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása az Európai Közösségekben (NACE) Osztá-<br> lyok Csopor-<br> tok Alcsoportok és tételek Megnevezés 50 ÉPÍTÉS ÉS MÉLYÉPÍTÉS 500 Általános építési és mélyépítési munkák (további részletezés nélkül), valamint bontási munkák 500.1. Általános építési és mélyépítési munkák (további részletezés nélkül) 500.2. Bontási munkák 501 Lakások, irodaházak, kórházak és egyéb lakó- és nem lakóépületek építése 501.1. Általános építési munkák 501.2. Tetőfedés 501.3. Kémények, égetőkemencék és kályhák építése 501.4. Víz és nedvesség elleni szigetelés 501.5. Külső falak helyreállítása és karbantartása (újravakolás, tisztítás stb.) 501.6. Állványzat össze- és szétszerelése 501.7. Egyéb, építési munkákkal kapcsolatos szaktevékenységek (beleértve az ácsmunkát) 502 Mélyépítés: utak, hidak, vasutak stb. építése 502.1. Általános mélyépítési munkák 502.2. Földmunkák (kotrás) 502.3. Hidak, csatornák és aknák építése; fúrás 502.4. Vízépítés (folyók,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 879
Kapcsolódó tárgyszavak: