Több elemből álló felújítás minősítése


Közel 20 db irodahelyiség felújítását tervezzük elvégeztetni, egyszerű közbeszerzés keretében. Egy irodában a következő szakmunkák elvégzését tervezzük: - falak tapétázása, - tapéta festése, - ablakpárkány, radiátorok és fűtéscsövek mázolása, - parkettázás, - parketta csiszolása és lakkozása, - fénycsőarmatúrák cseréje. A leírtak szerint minek minősül a konkrét felújítás, építési beruházásnak, szolgáltatásnak, árubeszerzésnek, az előző három beszerzési tárgy kombinációjának?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2006. január 16-án (39. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 879

[…] visszterhes szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. Vegyes tárgyú megállapodások vonatkozásában rendelkezik a Kbt. 28. §-ának (1) bekezdése, amely szerint, ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő – közbeszerzési tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. A (2) bekezdés szerint pedig szolgáltatás megrendelésének minősül az a szerződés, amelynek a 24. § és a 27. § szerinti a tárgya, akkor, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét. A 162/2004. Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerint a rendelet alkalmazásában építési beruházás alatt a Kbt.-ben így meghatározott fogalmat kell érteni, amely műszaki tartalma szerint lehet: – a Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó valamely építési munka, illetve meglévő építményen végzett valamely építési munka, részmunka kivitelezése, vagy kivitelezése és ezen munkarész részbeni vagy teljes tervezése együtt; – új építmény, illetve ezek együttesének kivitelezése, vagy kivitelezése és részbeni vagy teljes tervezése együtt; illetve – az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény kivitelezése. A fenti jogszabályi hivatkozások alapján nem tekinthető tehát az említett felsorolás építési beruházásnak, a kérdés annak eldöntése, hogy a közbeszerzési törvény 28. §-a értelmében értékét tekintve az áruk (parketta, fénycső, tapéta stb.) vagy a hozzá kapcsolódó szolgáltatások (fénycsőarmatúra-csere, parkettázás, tapétázás, festés) értéke domináns-e. Így vagy szolgáltatásként, vagy árubeszerzésként definiáljuk a tevékenységet. Válaszunkban feltételeztük, hogy nem változott meg az épület funkciója, így az eljárás során általános felújítási munkákat rendelnek meg (szereznek be). 1. számú melléklet a 2003. évi CXXIX. törvényhez A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása az Európai Közösségekben (NACE) Osztá-<br> lyok Csopor-<br> tok Alcsoportok és tételek Megnevezés 50 ÉPÍTÉS ÉS MÉLYÉPÍTÉS 500 Általános építési és mélyépítési munkák (további részletezés nélkül), valamint bontási munkák 500.1. Általános építési és mélyépítési munkák (további részletezés nélkül) 500.2. Bontási munkák 501 Lakások, irodaházak, kórházak és egyéb lakó- és nem lakóépületek építése 501.1. Általános építési munkák 501.2. Tetőfedés 501.3. Kémények, égetőkemencék és kályhák építése 501.4. Víz és nedvesség elleni szigetelés 501.5. Külső falak helyreállítása és karbantartása (újravakolás, tisztítás stb.) 501.6. Állványzat össze- és szétszerelése 501.7. Egyéb, építési munkákkal kapcsolatos szaktevékenységek (beleértve az ácsmunkát) 502 Mélyépítés: utak, hidak, vasutak stb. építése 502.1. Általános mélyépítési munkák 502.2. Földmunkák (kotrás) 502.3. Hidak, csatornák és aknák építése; fúrás 502.4. Vízépítés (folyók, […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.