Bizonyítvány csatolásának módja

Kérdés: A bizonyítvány (iskolai bizonyítvány) fénymásolatban vagy csak közjegyzői hitelesítéssel ellátott másolatban csatolható?
Részlet a válaszából: […] A Közbeszerzési Levelekben - így jelen számunkban is -többször idézett, a közbeszerzési törvény 20. §-ának (3) bekezdése értelmében,ahol a törvény a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, azigazolás hiteles másolatban is benyújtható.A Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 14.
Kapcsolódó címkék: