Bizonyítvány csatolásának módja

Kérdés: A bizonyítvány (iskolai bizonyítvány) fénymásolatban vagy csak közjegyzői hitelesítéssel ellátott másolatban csatolható?
Részlet a válaszából: […] A Közbeszerzési Levelekben – így jelen számunkban is -többször idézett, a közbeszerzési törvény 20. §-ának (3) bekezdése értelmében,ahol a törvény a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, azigazolás hiteles másolatban is benyújtható.A Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 14.
Kapcsolódó címkék:  

Erkölcsi bizonyítvány

Kérdés: Szükséges-e az erkölcsi bizonyítvány csatolása az ajánlathoz
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 62. §-ának (2) bekezdése határozza meg azt, hogy az ajánlatkérő milyen igazolásokat, illetve írásbeli nyilatkozatokat köteles az általa meghirdetett közbeszerzési eljárásban elfogadni. A fenti jogszabályhely a) pontja kötelezővé teszi a hatósági erkölcsi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 17.
Kapcsolódó címkék: