Tájékoztatás a jogorvoslatról

Kérdés: A dokumentációban kell-e az ajánlatkérőnek tájékoztatást adni a jogorvoslati eljárás vonatkozásában? Ha igen, milyen terjedelemben, milyen hivatkozásokkal?
Részlet a válaszából: […] Kötelező elemek a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatbancsak a hirdetménymintákban találhatók. Az ajánlati/részvételi felhívás példáula jogorvoslati és békéltetési eljárást lebonyolító szervezet, valamint ajogorvoslati kérelmek benyújtása, továbbá a jogorvoslati kérelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.
Kapcsolódó címkék:  

Közbeszerzési szabályzat, lebonyolító szervezet önkormányzatnál

Kérdés: Önkormányzat megteheti-e, hogy összes költségvetési intézményére vonatkozó közbeszerzési szabályzatot ad ki, s külön bizottságot hoz létre a közbeszerzési eljárások lebonyolítására centralizáltan, vagy az önálló költségvetési intézményeknek önállóan kell saját nevükben eljárniuk, szabályozni és lebonyolítani közbeszerzési eljárásaikat?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 6. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles meghatározni az eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az általa az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 15.