162/2004. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdésének alkalmazása vízi létesítmény felújítására, rekonstrukciójára irányuló közbeszerzési eljárás esetén

Kérdés: Vízi létesítmény felújítására, rekonstrukciójára irányuló közbeszerzési eljárás esetén - mely vagy vízjogiengedély-köteles, vagy nem - kell-e alkalmazni a 8/A. § (2) bekezdésében leírtakat?
Részlet a válaszából: […]

A szóban forgó szakasz csak az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén alkalmazandó.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.