162/2004. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdésének alkalmazása vízi létesítmény felújítására, rekonstrukciójára irányuló közbeszerzési eljárás esetén

Kérdés: Vízi létesítmény felújítására, rekonstrukciójára irányuló közbeszerzési eljárás esetén – mely vagy vízjogiengedély-köteles, vagy nem – kell-e alkalmazni a 8/A. § (2) bekezdésében leírtakat?
Részlet a válaszából: […]

A szóban forgó szakasz csak az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén alkalmazandó.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

162/2004. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdésének alkalmazása vízi létesítmény megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás esetén

Kérdés: A 162/2004. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése arról szól, hogy az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén az ajánlatkérő mely műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket köteles előírni a közbeszerzési eljárás során. Vízi létesítmény megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás esetén – mely vízjogiengedély-köteles – kell-e alkalmazni a 8/A. § (2) bekezdésében leírtakat?
Részlet a válaszából: […] A 162/2004. Korm. rendelet 2. §-a szerint az építésiberuházás koncepcióját, célját, tárgyát építészeti, műszaki, környezetvédelmiés gazdasági szempontok figyelembevételével az ajánlatkérő határozza meg, atervezett beruházás összetettségétől függően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.