Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott értelmezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Értelmezési nehézségek miatti jogszabály-módosítás

Kérdés: A 257/2007. Korm rendelet nehezen értelmezhető, van-e lehetőség a módosítására?
Részlet a válaszból: […]szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. Korm. rendelet értelmezésével kapcsolatban jelenleg készít elő egy kommentárt, az érintettek, ajánlatkérők, ajánlattevők, szolgáltatók, egyéb érdekeltek bevonásával, amely várhatóan segíteni fogja
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1606
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Ellentmondásos törvényi szabályozás

Kérdés: A Kbt. 60. § (1) bekezdése e) és g) pontjának értelmezése a jogalkotóknál és az ajánlatadóknál eltér. A Kbt. fenti jogszabályhelyének e) pontja 1 évnél nem régebbi adóigazolást és VPOP-igazolást ír elő, a g) pontban előírt igazolásoknak 3 hónapnál fiatalabbnak kell lenniük. 2005 novembere óta - más törvényi előírás alapján - a hatósági igazolásokra rá kell írni az ajánlatkérő nevét és a projekt megnevezését. Az így kiállított hatósági igazolást más közbeszerzési pályázatoknál már nem lehet felhasználni, ellentétben a korábbi pályázatok összeállításával, amikor közjegyzői hitelesítéssel a hatósági igazolások felhasználhatók voltak. Úgy gondoljuk, hogy a hivatkozott két törvény nincs összhangban. Kérdés: várhatók-e az ellentmondás feloldására intézkedések?
Részlet a válaszból: […]eljárásban való részvételhez kérik. A hatósági igazolás felhasználási céljának pontos meghatározása ugyanis kihatással lehet a hatósági igazolás tartalmára. (Közbeszerzési Értesítő, 20. szám, 2006. február 15.) Ugyanakkor szakmai fórumon az is elhangzott, hogy a Közbeszerzések Tanácsa intézkedéseket tett annak érdekében, hogy ez a gyakorlat megváltozzon, és egyben egyértelművé tette,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 985
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Az "egyéb módon nem megfelelőség" értelmezésének pontosítása

Kérdés: Egyértelműsítik-e a módosítással a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontjában szereplő "egyéb módon nem felel meg..." megfoghatatlan, illetve bármire ráfogható értelmezésű szövegrészt, amely jelentős "egyéni értelmezésű" kizáró ok a pályázatok elbírálásában, és a visszaélések melegágyát kínálja fel? Egyébként a gyakorlatban mit értünk a fenti szóhasználaton?
Részlet a válaszból: […]bekezdése]; - az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; - az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; - egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; - kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [Kbt. 86. §-ának (3) bekezdése], illetve - lehetetlen, vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [Kbt. 87. §-ának (3) bekezdése]. Egy gyakorlati példán szemléltetjük a fentiekben részletezett jogszabályhely értelmezését. Amennyiben időben, a biztosítékot az előírtaknak megfelelően rendelkezésre bocsátva, összeférhetetlenségi helyzetet elkerülve, kizáró okoknak, alkalmassági kritériumoknak eleget téve, megfelelő áron és elfogadható kötelezettségvállalással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 854
Kapcsolódó tárgyszavak: ,