Értelmezési nehézségek miatti jogszabály-módosítás

Kérdés: A 257/2007. Korm rendelet nehezen értelmezhető, van-e lehetőség a módosítására?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól,valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. Korm. rendeletértelmezésével kapcsolatban jelenleg készít elő egy kommentárt, az érintettek,ajánlatkérők, ajánlattevők, szolgáltatók,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 13.

Ellentmondásos törvényi szabályozás

Kérdés: A Kbt. 60. § (1) bekezdése e) és g) pontjának értelmezése a jogalkotóknál és az ajánlatadóknál eltér. A Kbt. fenti jogszabályhelyének e) pontja 1 évnél nem régebbi adóigazolást és VPOP-igazolást ír elő, a g) pontban előírt igazolásoknak 3 hónapnál fiatalabbnak kell lenniük. 2005 novembere óta - más törvényi előírás alapján - a hatósági igazolásokra rá kell írni az ajánlatkérő nevét és a projekt megnevezését. Az így kiállított hatósági igazolást más közbeszerzési pályázatoknál már nem lehet felhasználni, ellentétben a korábbi pályázatok összeállításával, amikor közjegyzői hitelesítéssel a hatósági igazolások felhasználhatók voltak. Úgy gondoljuk, hogy a hivatkozott két törvény nincs összhangban. Kérdés: várhatók-e az ellentmondás feloldására intézkedések?
Részlet a válaszából: […] A Közbeszerzések Tanácsa álláspontja szerint célszerű aközbeszerzési eljáráshoz igényelt hatósági igazolások esetében az igazolásmegkérésekor egyértelműen megjelölni, hogy azt közbeszerzési eljárásban valórészvételhez kérik. A hatósági igazolás felhasználási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Az "egyéb módon nem megfelelőség" értelmezésének pontosítása

Kérdés: Egyértelműsítik-e a módosítással a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontjában szereplő "egyéb módon nem felel meg..." megfoghatatlan, illetve bármire ráfogható értelmezésű szövegrészt, amely jelentős "egyéni értelmezésű" kizáró ok a pályázatok elbírálásában, és a visszaélések melegágyát kínálja fel? Egyébként a gyakorlatban mit értünk a fenti szóhasználaton?
Részlet a válaszából: […] ...tartalmaz [Kbt. 87. §-ának(3) bekezdése].Egy gyakorlati példán szemléltetjük a fentiekbenrészletezett jogszabályhely értelmezését. Amennyiben időben, a biztosítékot azelőírtaknak megfelelően rendelkezésre bocsátva,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 5.