Új előírás fedezetkezelésre

Kérdés: A Magyar Államkincstár általi fedezetkezelés a kisebb-közepes projektek esetén csak fél évig volt előírva 2010-ben. Van-e a fedezetkezeléssel kapcsolatban olyan újabb előírás, amit az építtetőnek figyelembe kell venni a közbeszerzési munkák kivitelezése során, illetve amit saját magának kell biztosítania?
Részlet a válaszából: […] ...fedezetkezelésre vonatkozó szabályok jelenleg nincsenekhatályban, azonban amennyiben a korábban hatályban lévő szabályok alapján azajánlatkérőnek fedezetkezelőt kellett igénybe vennie, így ettől a szabályozásmódosulása miatt sem tekinthet el a későbbiekben, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Támogatási szerződés fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezése

Kérdés: A pályázati forrásból megvalósuló beruházás fedezetéül szolgáló támogatói döntést, támogatási szerződést hogyan lehet az építtetői fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alá helyezni? [18. § (3) bekezdés.]
Részlet a válaszából: […] ...kerül sor.Az előző bekezdés első pontja esetén a szállító kifizetése afedezetkezelői számla közbeiktatásával, az építtetői fedezetkezelésre vonatkozórendelkezések szerint történik.Az építtetői fedezetkezelő a 18. § (3) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Fedezetkezelés az építési beruházásoknál

Kérdés: Kérem, foglalják össze röviden, mit jelent a "fedezetkezelés" építési beruházások esetében?
Részlet a válaszából: […] ...építtetői fedezetkezelés az építtető és a fővállalkozókivitelező között létrejött építési szerződés mindkét fél általi teljesítésétsegíti elő.Annak érdekében, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységfedezete célhoz kötötten kerüljön felhasználásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Szerződések ellenjegyzéséről ismételten

Kérdés: Önök a "2235. Építőipari kivitelezésre kötött szerződések ellenjegyzése" kérdésben az alábbiakat írják: "Az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben jogtanácsosi vagy ügyvédi ellenjegyzés szükséges az építési szerződéshez... A hivatkozott jogszabályhely szerint 90 millió forint vagy a fölötti értéket képviselő, nem közbeszerzési eljárásban kötött építőipari-kivitelezési tevékenységre szóló szerződés teljesítése során fedezetkezelőnek kell közreműködnie, és az ilyen szerződést jogtanácsosnak vagy ügyvédnek kell ellenjegyeznie." A hivatkozott Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a szerződésnek "a 17. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben ügyvéd vagy jogtanácsos általi ellenjegyzése szükséges", azaz a Kbt. hatálya alá tartozó, 90 millió forint értékhatárt elérő vagy meghaladó építési beruházás esetén. Én úgy értelmeztem, hogy sem a 3. § (2) bekezdése, sem más rendelkezés nem mondja ki, hogy a nem közbeszerzési eljárásban kötött építőipari-kivitelezési tevékenységre szóló szerződést ügyvédnek vagy jogtanácsosnak kell ellenjegyeznie, és azt sem mondja ki, hogy az ilyen fedezetkezeléssel érintett szerződést így kéne ellenjegyezni. Melyik értelmezés a helyes? Kérem a jogszabályi hivatkozások pontos megjelölése mellett szíveskedjenek megjelölni, hogy miért lenne alaki hibás az a nem közbeszerzési eljárás alapján kötött építési-kivitelezési szerződés, amelyen nem szerepel ügyvédi vagy jogtanácsosi ellenjegyzés?
Részlet a válaszából: […] A 191/2009. Korm . rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontjaarról rendelkezik, hogy a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben ügyvédivagy jogtanácsosi ellenjegyzés szükséges. Ez az eset pedig a Kbt. hatálya alátartozó, 90 millió forint értékhatárt elérő vagy azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Fedezetkezelő bevonásának szükségessége

Kérdés: Ha a nyertes ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, akkor is szükséges-e a fedezetkezelő bevonása?
Részlet a válaszából: […] ...a rendelkezése alá helyezett pénzügyi eszközökkel az építtető ésa fővállalkozó a kivitelező felé elszámolt.Az építtetői fedezetkezelés díját az építtető kötelesmegfizetni.Az építtetői fedezetkezelő a feladatkörében okozott kármegtérítéséért a Ptk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Fedezet mértéke megadásának módja

Kérdés: A rendelkezésre álló fedezetről szóló igazolásban összegszerűen kell megadni a fedezet mértékét? Ha igen, minden ajánlattevő más összegről fog igazolást benyújtani? És: ha igen, kétszakaszos eljárás első szakaszában milyen összegről fognak a jelentkezők igazolást benyújtani?
Részlet a válaszából: […] ...pontosan értjük a kérdést, de amennyiben az építtetőifedezetkezeléssel kapcsolatos, jelezzük, hogy az erre vonatkozó részleteselőírásokat a 191/2009. Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet 17. §-a szerintaz építtetői fedezetkezelő hivatott előmozdítani, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.