Fedezetkezelés az építési beruházásoknál

Kérdés: Kérem, foglalják össze röviden, mit jelent a "fedezetkezelés" építési beruházások esetében?
Részlet a válaszából: […] ...az építtetőt afedezetkezelői szerződés alapján rendelkezése alá helyezett fedezet mértékénekváltozásáról,– ateljesítésigazolásban megjelölt összegről kiállított számla alapján, ateljesítési igazolásban elismert ellenértéket a fővállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.
Kapcsolódó címkék:  

Fedezet mértéke megadásának módja

Kérdés: A rendelkezésre álló fedezetről szóló igazolásban összegszerűen kell megadni a fedezet mértékét? Ha igen, minden ajánlattevő más összegről fog igazolást benyújtani? És: ha igen, kétszakaszos eljárás első szakaszában milyen összegről fognak a jelentkezők igazolást benyújtani?
Részlet a válaszából: […] Nem pontosan értjük a kérdést, de amennyiben az építtetőifedezetkezeléssel kapcsolatos, jelezzük, hogy az erre vonatkozó részleteselőírásokat a 191/2009. Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet 17. §-a szerintaz építtetői fedezetkezelő hivatott előmozdítani, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.
Kapcsolódó címkék: