Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott írásbeli felvilágosítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hiánypótlás és írásbeli felvilágosítás elhatárolása a Kbt.-ben

Kérdés: Mi a különbség a hiánypótlás és az írásbeli felvilágosítás között? Ez utóbbi mit jelent?
Részlet a válaszból: […]nem csatolt nyilatkozatokat, igazolásokat kell/lehet pótlólag benyújtani, és ezzel gyakorlatilag az ajánlatot érvényessé tenni. Az írásbeli felvilágosítás jogintézménye nem azonos a hiánypótlással, emiatt ennek eseteit a Kbt. a 85-87. §-okban külön szabályozza. A 85. § szerint írásbeli felvilágosítást az ajánlatkérő akkor kér az ajánlattevőtől, ha az ajánlatban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok vagy igazolások szerepelnek a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az előírt egyéb iratokkal kapcsolatosan. A 86. § szerint abban az esetben, ha az ajánlat kirívóan alacsonynak ítélt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő írásbeli felvilágosítást kér, amelyben az ajánlattevőnek az általa lényegesnek tartott adatokat, továbbá indokolást kell adnia. A 87. § alapján, amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatnak valamely értékelésre kerülő tartalmi elemét (részszempont, alszempont szerinti) lehetetlennek, túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmazónak ítéli, erre vonatkozóan írásban kér felvilágosítást, amelyben az ajánlattevőnek az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat és indoklást kell adnia. [A Kbt. kérdéshez kapcsolódó, hiánypótlásra vonatkozó rendelkezései a következők: - az ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban rendelkeznie kell arról, hogy a közbeszerzési eljárásban a hiánypótlás lehetőségét biztosítja-e, továbbá milyen körben biztosítja azt. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetében az ajánlatkérő legalább egy alkalommal köteles biztosítani a hiánypótlás lehetőségét; - ha az ajánlatkérő teljes körben biztosította a hiánypótlás lehetőségét és az ajánlatok vizsgálata alapján ez szükséges, az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1805
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Ajánlat módosíthatósága írásbeli felvilágosítással

Kérdés: Az ajánlatkérő kérdésére adott írásbeli felvilágosítással módosítható-e az ajánlat?
Részlet a válaszból: […]az ajánlat az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható. Nem minősül azonban az ajánlat módosításának, ha a Kbt. 85. §-a alapján az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok vagy igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlatkérő kérdést intéz az ajánlattevőhöz, és az ajánlattevő magyarázatot ad. A magyarázat során módosításnak az minősül, ha például új dokumentumot csatol be, avagy az ajánlatban nem szereplő olyan új ténnyel szolgál, ami megváltoztatja a benyújtott ajánlat valamelyik tartalmi elemét (alkalmassági kérdést, műszaki paramétert, árat stb.). A már hivatkozott törvényhely, a Kbt. 85. §-a is egyértelmű e kérdésben. A jogszabályhely alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1804