Fedezetemelés lehetősége a megadott keretösszeget meghaladó ajánlati árak esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő árubeszerzésnél az ajánlati felhívásban előírta, hogy keretszerződést köt a felhívásban meghatározott keretösszeg erejéig, és a megadott mennyiségek csak tájékoztató jellegű mennyiségek. A bontási jegyzőkönyv szerint a beérkezett ajánlati árak az előírt keretösszeget meghaladják. Ebben az esetben fedezetemelés szükséges ahhoz, hogy az eljárás eredményes legyen, vagy az ajánlatkérő megkötheti a szerződést a felhívásban megadott keretösszegre?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a keretszerződés mértéke kötött, melytől opció, szerződésmódosítás esetében térhet el az ajánlatkérő, illetve amennyiben a felhívásban utal esetleg pl. š15% eltérésre. A tájékoztató mennyiséget az ajánlatkérő legfeljebb a beszerzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Keretszerződés a közbeszerzésben

Kérdés: A Kbt. nem szabályozza a keretszerződést, ezért ha közvetlen módon rendelni szeretnék, nem egyértelmű, melyik eljárástípust választhatom. Milyen esetben van lehetőség keretszerződés megkötésére a közbeszerzési szabályozás szerint?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. valójában szabályozza a keretszerződés esetét, hiszen a 105. § (1) bekezdés a) pont vagy a 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti modell [melyet a vegyes jogalapok is tartalmaznak, 105. § (1) bekezdés b) pont, 105. § (2) bekezdés b) pont] pontosan arról szól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

Egybeszámítás opció esetén

Kérdés: Ha van egy nagy értékű keretszerződésem hosszabbítási opcióval, ami mellett az ajánlatkérő szeretne egy hasonló tartalmú szerződést kötni - melynek lehetőségét a hirdetmény és a szerződés is kifejezetten kikötötte -, abban az esetben ezt egybe kell számítani a korábbi keretszerződéssel?
Részlet a válaszából: […] Az eredeti szerződés becsült értékének része az opció, melyet eleve így kellett, hogy kalkuláljon az ajánlatkérő.A Kbt. 16. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 13.

Szerződéses kikötés jogszerűsége keretszerződés esetén

Kérdés: Elfogadható-e az alábbi szerződéses feltétel egy közbeszerzési eljárásban: "A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számítva 12 hónapos időtartamra, vagy a nettó 10 000 000 forint keretösszeg kimerítéséig terjedő határozott időtartamra kötik." Ez az ajánlatkérőt semmire sem kötelezi, az ajánlattevőnek pedig - szélsőséges esetben - 12 hónapig rendelkezésre kell állnia úgy, hogy nem kap megrendelést. (A Kbt. 58. §-a szerinti opcionális részt sem határozhatja meg az ajánlatkérő bármilyen mértékben - tekintettel a Kbt. alapelveire.)
Részlet a válaszából: […] ...a szerződés típusának, teljes tartalmának ismerete hiányában nehéz állást foglalnunk.Általánosságban azt lehet mondani, hogy a keretszerződés jellegű szállítási vagy vállalkozási szerződésekben a hivatkozott kikötés elfogadható abban az összefüggésben, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 15.

Keretösszeg kimerítése körében tett ajánlatkérői rendelkezés értékaránytalansága

Kérdés: Többször felmerült már a "Levelekben" a következő témakör. A kiírások, illetve a szerződések tartalmazzák, hogy az ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem köteles, és az ajánlattevő nem jogosult kártalanításra, ha emiatt bevételkiesése keletkezik. Mivel ez mostanra már szinte minden kiírásban szerepel, és esetenként jelentős károkat okoz az ajánlattevőnek, nem lenne-e célszerű ezen ajánlatkérői jog korlátozása? Az ajánlattevő esetenként nagyobb kapacitásait leköti a tender teljesíthetősége érdekében, ami miatt az adott közbeszerzés mellett egyéb bevételeitől is elesik, mert nem vállal(hat) el más megrendelést. Ez a helyzet nem biztosít indokolatlan előnyt az ajánlatkérőknek (beszerző szervezeteknek)?
Részlet a válaszából: […] ...Véleményünk szerint ez a megoldás keretszerződésekben oly módon lenne jogszerűen alkalmazható, ha az ajánlatkérők a keretösszegen belül meghatároznának egy biztos mértéket/összeget/az összeg meghatározott százalékát, amelyet le fognak hívni, és csak a szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 15.

Keretszerződés "eljárásformája"

Kérdés: Két évre szeretnénk papírszállítási keretszerződést kötni nyílt eljárásban. A tanácsadónk szerint keretszerződést csak keretmegállapodásos eljárásban köthetünk. A jogászunk szerint ez nem így van. Önöknek mi a véleményük?
Részlet a válaszából: […] ...irányuló szerződés(ek) minden feltételét, vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza - a)-d) pontok.Ez a rendelkezés nem is utal a keretszerződés fogalmára, így azzal összefüggésben arra sem, hogy azt csak keretmegállapodásos eljárásban lehetne kötni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Lehívás alapján legyártott termék átvételének visszautasítása

Kérdés: Az ajánlatkérővel keretszerződésünk van. Az adott lehívást határidőre teljesítettük, azonban az ajánlatkérő ezt követően úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja elszállítani tőlünk a terméket, mert a lehívást követően kiderült, hogy nincs rá szüksége. Ilyenkor mit lehet tenni?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzés keretében kötött közbeszerzési szerződés ki kell, hogy térjen arra, milyen feltétele van a lehívásnak, azaz keretszerződés esetében milyen adminisztratív feladatokat kell teljesíteniük a feleknek annak érdekében, hogy a szerződés teljesülhessen. Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.

Keretszerződés-kötés lehetősége keretmegállapodásos eljárás első részén kívüli eljárásban

Kérdés: A Kbt. alapján van-e lehetőség - keretmeg­állapodásos eljárás első részén kívüli eljárásban - keretszerződést kötni?
Részlet a válaszából: […] ...a keretszerződés önmagában azt a lehetőséget hordozza, hogy az ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes mennyiség megvételére, hanem fokozatosan kívánja azt/vagy annak egy részét lerendelni, erre korlátozott keretek között, de lehetőség van....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.
Kapcsolódó címkék:  

Terméklehívás ütemezése keretszerződésnél

Kérdés: Lehívhatók-e úgy áruk egy keretszerződésen belül, hogy az a megállapított ütemezéstől eltér, az ajánlatkérő raktárra szállítani nem tudja, és a lehívott mennyiséget ki sem fizeti, csak a szállítási ütemezés szerintit?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint nem, de a szerződés ismerete nélkülválaszunk nem tekinthető megdönthetetlennek. Amennyiben a szerződés ateljesítésre ütemezést állapít meg, akkor az ajánlattevőként szerződőszállítónak az ütemezés szerint kell teljesítenie a szerződésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Fedezet rendelkezésre állásának igazolása keretszerződés és kétszakaszos eljárás esetén

Kérdés: Rendelkezésre álló fedezet hogyan igazolható keretszerződésnél vagy kétszakaszos eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezésre bocsátani a fentiek szerint, legkorábban a szerződéshatályának beálltakor - azaz nem a kétszakaszos eljárás során, vagy akeretszerződés megkötésekor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.
Kapcsolódó címkék:    
1
2