Határidő-hosszabbítás kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem esetén


A kiegészítő tájékoztatáskérést a határidő előtt adtuk be. Az ajánlatkérő arra hivatkozik, hogy elkésett, de véleményünk szerint a hivatkozott Kbt. 114. § (6) bekezdése arra adna lehetőséget, hogy az ajánlatkérő élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Vajon miért nem hosszabbított az ajánlatkérő határidőt?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. december 14-én (273. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5017

[…] ajánlatkérőnek, úgy a módosításról szóló hirdetményt is fel kell adnia, melynek a hirdetmény-ellenőrzése is időbe telik.A Kbt. 114. § (4a) bekezdése alapján az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbítására az 52. § (5) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős, és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb harmadik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb ötödik napra esik (...).A (6) bekezdés szerint a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt észszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges, azonban az észszerű […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.