Termékspecifikációra vonatkozó melléklet feltöltésének elmulasztása

Kérdés: Amennyiben a kiírásban az ajánlatkérő a termékek specifikációjában feltünteti, hogy például: lásd csatolt képek stb. alapján, és ezeket a mellékleteket nem teszi elérhetővé, mi a teendő? A kiegészítő tájékoztatás beérkezésére adott esetben 5 napot irányoz elő az ajánlatkérő, de ettől kevesebb idő alatt, 3 nappal korábban jelezzük, hogy nem töltötték fel a mellékletet, pótolnia kell-e az ajánlatkérőnek a feltöltést, vagy enélkül is folytatható az eljárás?
Részlet a válaszából: […] Mivel a dokumentumok között ott kellett volna lenniük a jelzett mellékleteknek, emiatt egyértelműen kiegészítő tájékoztatást kellett kérni. Ha azonban a tájékoztatáskérés elkésett, akkor hiába a valós igény, a határidőn túl beérkezett információ iránti igény esetén az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Ajánlati dokumentáció "közzététele"

Kérdés: Az ajánlati dokumentáció harmadik fél részére csak korlátozottan adható ki általam mint ajánlattevő által. A munkavállalóm vagy a cégemnél megbízási jogviszonyban tevékenykedő személy/cég ilyen szempontból harmadik félnek minősül?
Részlet a válaszából: […] A saját munkavállaló vagy megbízási jogviszonyban dolgozó személy részére a dokumentáció kiadható. Amennyiben a dokumentációval kapcsolatban az ajánlattevő titoktartási kötelezettséget vállalt, ennek keretében saját alkalmazottai, szintén titoktartásra kötelezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 14.

Ajánlattételi dokumentáció és felhívás eltérése

Kérdés: Az ajánlattételi dokumentációban foglaltak részben eltérnek a felhívástól. Melyik dokumentumot kell figyelembe venni az ajánlat elkészítésekor?
Részlet a válaszából: […] 2010. szeptember 15-e előtt erre a kérdésre a válasz az lettvolna, hogy mindezt a kiegészítő tájékoztatásban kell megpróbálni tisztázni,más esetben az ajánlattevőnek saját magának kell eldöntenie azt, hogy melyinformációt tekint relevánsnak, illetőleg a tárgyalás során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Dokumentációkészítési kötelezettség

Kérdés: Kötelező-e ajánlati dokumentációt készíteni? Vannak-e olyan beszerzések, ahol nem?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 54. §-a nyílt eljárásban kötelezővé teszidokumentáció készítését. A dokumentációnak az ajánlattétellel kapcsolatosformai és tartalmi előírásokat kell tartalmaznia, ezen túlmenően ebben kellmegadni a közbeszerzési műszaki leírást, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Szerződéstervezet aláírása

Kérdés: Mennyire jogszerű az ajánlati dokumentációban becsatolt szerződéstervezet aláírását az ajánlattevőtől megkövetelni?
Részlet a válaszából: […] A gyakorlatban egy adott szervezet általában akkor nyújt be közbeszerzési eljárásban ajánlatot, ha megítélése szerint - az ajánlati felhívás, illetve a dokumentáció alapján - alkalmas a pályázati kiírás feltételeinek teljesítésére. Ebből következően álláspontunk az,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.