Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott ajánlati dokumentáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Termékspecifikációra vonatkozó melléklet feltöltésének elmulasztása

Kérdés: Amennyiben a kiírásban az ajánlatkérő a termékek specifikációjában feltünteti, hogy például: lásd csatolt képek stb. alapján, és ezeket a mellékleteket nem teszi elérhetővé, mi a teendő? A kiegészítő tájékoztatás beérkezésére adott esetben 5 napot irányoz elő az ajánlatkérő, de ettől kevesebb idő alatt, 3 nappal korábban jelezzük, hogy nem töltötték fel a mellékletet, pótolnia kell-e az ajánlatkérőnek a feltöltést, vagy enélkül is folytatható az eljárás?
Részlet a válaszból: […]teszi kötelezővé a határidőn túl érkezett kérdésre adott választ, mely biztosan határidő-módosítással kell, hogy járjon.A Kbt. fentiekben hivatkozott szabálya alapján, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.A kérdés esetünkben valójában nem a kiegészítő tájékoztatás elkésettsége, hanem általános értelemben a megfelelő információ feltöltésére való kötelezettség. Tehát nem azért kell feltöltenie az ajánlatkérőnek a mellékleteket, mert a kiegészítő tájékoztatásban kérték, hanem azért, mert egyébként erre a dokumentumban utalás történik,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4727

2. találat: Ajánlati dokumentáció "közzététele"

Kérdés: Az ajánlati dokumentáció harmadik fél részére csak korlátozottan adható ki általam mint ajánlattevő által. A munkavállalóm vagy a cégemnél megbízási jogviszonyban tevékenykedő személy/cég ilyen szempontból harmadik félnek minősül?
Részlet a válaszból: […]szintén titoktartásra kötelezett tanácsadói részére szükséges a dokumentáció megismerése az ajánlat elkészítéséhez. Nem kifogásolható tehát az ajánlatkérő részéről az sem, ha az ajánlattétel érdekében információt osztott meg az ajánlatkérő alvállalkozóival, erőforrást nyújtó szervezeteivel, nem töltheti fel azonban saját honlapjára, és egyéb módon sem hozhatja nyilvánosságra a dokumentációt. Az előzőek szerinti felhasználás és ajánlattétel érdekében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3552
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Ajánlattételi dokumentáció és felhívás eltérése

Kérdés: Az ajánlattételi dokumentációban foglaltak részben eltérnek a felhívástól. Melyik dokumentumot kell figyelembe venni az ajánlat elkészítésekor?
Részlet a válaszból: […]ajánlati felhívásban használt egyes fogalmak dokumentációban történő meghatározására, továbbá jogosult az ajánlati felhívásban előírt - a kizáró okokon és alkalmassági minimumkövetelményeken kívüli - egyes elvárások, ajánlati elemek részletes szabályait a dokumentációban meghatározni, de ezek nem járhatnak azzal, hogy olyan személy (szervezet), amely az ajánlati felhívás alapján ajánlatot tehetne, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet lehetne, a dokumentáció szövegére tekintettel erre nem lenne képes. A (4) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli, hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól vagy a közbeszerzési törvény rendelkezésétől, illetőleg a dokumentáció az ajánlati felhívás valamely elemével kapcsolatban a (3) bekezdésben foglaltakon túl többletelőírást tartalmaz, köteles az 56. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatásban közölni az ajánlattevőkkel, hogy a dokumentáció ezen - az ajánlatkérő által pontosan megjelölt - eleme, előírása semmis. A dokumentáció semmisnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2473

4. találat: Dokumentációkészítési kötelezettség

Kérdés: Kötelező-e ajánlati dokumentációt készíteni? Vannak-e olyan beszerzések, ahol nem?
Részlet a válaszból: […]amelyben ajánlatkérőnek külön meg kell jelölnie azokat a dokumentumokat, amelyek tekintetében a nyilatkozat valódiságát vizsgálja, azaz amelyeknél a hamis nyilatkozattételnek relevanciája van. Az ajánlatkérő által összeállított dokumentációnak az ajánlati felhívás (hirdetmény) közzététele napjától rendelkezésre kell állnia, azaz átvehetőnek kell lennie. Az ajánlatkérőnek a felhívásban kell megadnia, hogy a dokumentációt milyen feltételekkel (például díj ellenében vagy ingyenesen), pontosan hol és mettől meddig lehet átvenni. Az ajánlatkérő előírhatja azt is, hogy a dokumentáció átvétele nélkül ajánlattevő nem vehet részt az eljárásban. A Kbt. egyéb rendelkezései alapján az egyéb eljárástípusokban (például meghívásos eljárás, gyorsított eljárás, tárgyalásos közbeszerzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2304

5. találat: Szerződéstervezet aláírása

Kérdés: Mennyire jogszerű az ajánlati dokumentációban becsatolt szerződéstervezet aláírását az ajánlattevőtől megkövetelni?
Részlet a válaszból: […]alapján - alkalmas a pályázati kiírás feltételeinek teljesítésére. Ebből következően álláspontunk az, hogy a Kbt. szerint a dokumentáció részét képező szerződéstervezet aláírásának követelménye az ajánlatkérő oldalán nem jogellenes. Más kérdés, ha az eljárás eredményeként a nyertes által (is) elfogadott tervezet helyett egy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 326
Kapcsolódó tárgyszavak: ,