Nemleges adóigazolás kiadásának megtagadása

Kérdés: Megtagadhatja-e az adóhatóság a nemleges adóigazolás kiállítását arra hivatkozással, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben biztosítási célú büntetőjogi intézkedést alkalmaztak, amellyel meghatározott pénzösszeg erejéig lefoglalták a nyertes ajánlattevő más gazdasági társaságban meglévő üzletrészét?
Részlet a válaszából: […] ...megválaszolása fogalmi elhatárolást igényel. Az adóhatóság lejárt, tehát végrehajtható köztartozás esetén tagadhatja meg a nemleges adóigazolás kiállítását. A kérdés szerinti esetben a gazdasági társasággal szemben biztosítási célú büntetőjogi intézkedést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Belföldön tényleges tevékenységet nem folytató külföldi ajánlattevő igazolásai

Kérdés: Szükséges-e NAV-igazolás, ha külföldi ajánlattevő tesz ajánlatot, de hazánkban nincs valós tevékenysége?
Részlet a válaszából: […] ...törvény 62. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti kizáró ok igazolását a köztartozásmentes adatbázisban szerepléssel, vagy nullás adóigazolás benyújtásával tudja teljesíteni.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Art. alkalmazásának indoka a Kbt.-ben

Kérdés: Mi értelme van az Art. 36/A. § alkalmazásának, amikor már nem is releváns a szabály 2008 óta?
Részlet a válaszából: […] ...Art. 36/A. §-ának (9) bekezdése valóban tartalmazza az alábbiakat."E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett."Ennek ellenére a vizsgálat lebonyolítására szükség van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.

Adóigazolás érvényessége a Ket. hatálybalépése után

Kérdés: A Kbt. 60. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében a 63. § (3) bekezdés szerinti igazolás fogadható el. Azonban a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 83. § (3) bekezdése kimondja, hogy - többek között - az adóigazoláson is fel kell tüntetni, hogy azt az adóalany mely szerv eljárásában kívánja felhasználni. Eddigi gyakorlat szerint az ajánlattevő egyszerre több igazolást kért, mivel azok lényegében egy évig felhasználhatók az eljárásokban. Elfogadható-e az ajánlatkérő által olyan adóigazolás, amelyen az igazolás kiállításának "céljaként" nem az ő eljárása, hanem egy korábbi eljárás ajánlatkérője szerepel. Helyes-e az az álláspontunk, hogy azért fogadható el ilyen igazolás, mert a Ket. nem mondja ki, hogy az ilyen okirat csak az adott célra használható fel, és a Kbt. szerinti kizáró ok alóli mentességet is egyértelműen bizonyítja, mivel az nem az ajánlatkérő szervezettől függ?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a Kbt. 60. § (1) bekezdésének e)pontjában meghatározott igazolások addig az időpontig fogadhatók el, amígalkalmasak a bennük foglalt tény, állapot (egy évnél régebben lejártadótartozás hiánya) igazolására. Ez pedig független attól, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 27.