Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott adóigazolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nemleges adóigazolás kiadásának megtagadása

Kérdés: Megtagadhatja-e az adóhatóság a nemleges adóigazolás kiállítását arra hivatkozással, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben biztosítási célú büntetőjogi intézkedést alkalmaztak, amellyel meghatározott pénzösszeg erejéig lefoglalták a nyertes ajánlattevő más gazdasági társaságban meglévő üzletrészét?
Részlet a válaszból: […]vétellel biztosított tartozás rendezésére szólította fel, ezt szabta a nemleges adóigazolás kiállításának feltételéül. Az adóhatóság álláspontja téves, ugyanis a zár alá vétel még semmilyen fizetési kötelezettséget, végrehajtható követelést nem jelent, ez ugyanis csupán egy biztosítási célú büntetőjogi intézkedés arra az esetre, ha a későbbiekben a gazdasági társasággal szemben a bíróság fizetési kötelezettséget állapítana meg. Mivel azonban ilyen bírósági vagy hatósági határozat jelenleg még nincs, és egyáltalán nem biztos, hogy a folyamatban lévő eljárás a gazdasági társaság fizetési kötelezettségének megállapításával fog végződni, ezért jogszerűtlen a nemleges adóigazolás kiállításának megtagadása. A biztosítási célú bűnügyi zárlat egyébként sem kezelhető lejárt köztartozásként, mert ez súlyosan sértené a legalapvetőbb jogállami és alkotmányos elveket. A zavart valószínűleg az okozta, hogy az adóhatóság a nyomozó szerv megkeresését, amely a biztosítási célú zár alá vétel végrehajtására irányult, tévesen végrehajtás kezdeményezéseként értékelte, jóllehet az nem más és nem több, mint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4772
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Belföldön tényleges tevékenységet nem folytató külföldi ajánlattevő igazolásai

Kérdés: Szükséges-e NAV-igazolás, ha külföldi ajánlattevő tesz ajánlatot, de hazánkban nincs valós tevékenysége?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:(...) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást; (...) - b) pont.Ha azonban az ajánlattevő nem hazai letelepedésű cég, amely nem végez adóköteles tevékenységet hazánkban, akkor nem szükséges igazolást hoznia, mely a kormányrendelet 10. §-ának (1) bekezdése értelmében kötelező, de adóköteles tevékenység hiányában mindez az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatával pótolható.A fentiekben hivatkozott kormányrendeleti előírás szerint nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:(...) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4378

3. találat: Art. alkalmazásának indoka a Kbt.-ben

Kérdés: Mi értelme van az Art. 36/A. § alkalmazásának, amikor már nem is releváns a szabály 2008 óta?
Részlet a válaszból: […]adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett."Ennek ellenére a vizsgálat lebonyolítására szükség van, sőt, valójában a (9) bekezdés alkalmazása nélküli gyakorlat alakult ki. Az ajánlattevő, amennyiben emiatt hátrány éri, szabadon hivatkozhat az egyes
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3126
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Adóigazolás érvényessége a Ket. hatálybalépése után

Kérdés: A Kbt. 60. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében a 63. § (3) bekezdés szerinti igazolás fogadható el. Azonban a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 83. § (3) bekezdése kimondja, hogy - többek között - az adóigazoláson is fel kell tüntetni, hogy azt az adóalany mely szerv eljárásában kívánja felhasználni. Eddigi gyakorlat szerint az ajánlattevő egyszerre több igazolást kért, mivel azok lényegében egy évig felhasználhatók az eljárásokban. Elfogadható-e az ajánlatkérő által olyan adóigazolás, amelyen az igazolás kiállításának "céljaként" nem az ő eljárása, hanem egy korábbi eljárás ajánlatkérője szerepel. Helyes-e az az álláspontunk, hogy azért fogadható el ilyen igazolás, mert a Ket. nem mondja ki, hogy az ilyen okirat csak az adott célra használható fel, és a Kbt. szerinti kizáró ok alóli mentességet is egyértelműen bizonyítja, mivel az nem az ajánlatkérő szervezettől függ?
Részlet a válaszból: […]évnél régebben lejárt adótartozás hiánya) igazolására. Ez pedig független attól, hogy konkrétan melyik ajánlatkérő melyik közbeszerzési eljárásában való benyújtása céljából kérték. Azaz egyetértünk a kérdezővel, és az a véleményünk, hogy ugyanaz az igazolás több közbeszerzési eljárásban is felhasználható. Egyben a kérdező figyelmébe ajánljuk
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 917
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,