Magánszemély bevonása, igazolása

Kérdés: Szakember értékelési szempontra vagy alkalmassági követelmény és hozzá tartozó értékelési szempontra magánszemély kerül bevonásra (aki máshol munkaviszonyban áll, azonban önállóan állapodik meg az ajánlattevővel). Magánszemély tekintetében hogyan ellenőrizhető a kizáró okok fenn nem állása? Az ajánlatkérő a bírálati szakaszban kérhet magánszemély bevonása esetében bármilyen igazolást a kizáró okok fenn nem állásának igazolására?
Részlet a válaszából: […] ...kamara által hitelesített nyilatkozat,– Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont: köztartozásmentes adózói adatbázis vagy annak hiányában adóigazolás,– Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pont: cégjegyzékadatok adatbázisból, adott esetben nyilatkozat,– Kbt. 62. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Köztartozásmentes adózói adatbázis vizsgálata

Kérdés: Az ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ezért az ajánlatkérő hiánypótlás keretében nullás adóigazolást kért. Az ajánlattevő a hiánypótlás keretében egy képernyőfotót nyújtott be, amelyen az látszik, hogy 9 hónappal ezelőtt még szerepelt az adatbázisban. Jól értelmezi az ajánlatkérő, hogy a fenti igazolás nem felel meg a követelményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...ezek megfizetésére halasztást kapott.Ezt a kizáró okot az E-certis alapján köztartozásmentes adatbázisban való szerepléssel vagy nullás adóigazolással tudja az ajánlattevő igazolni.A Kbt. 69. § (7) és a Kbt. 63. § (3) bekezdései alapján bármikor ellenőrizheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Megbízható adózói státusz elvesztése

Kérdés: A NAV arról tájékoztatott minket, hogy cégünk elvesztette a megbízható adózói státuszát. Ez amiatt következett be, hogy az egyik csoporttag nem megbízható, mivel nem működik több mint három éve. Vajon a megbízható adózói státusz elvesztése jár-e bármilyen negatív következménnyel a közbeszerzési pályázatokra vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...Art. adózói minősítési eljárásra vonatkozó 150. § szabálya szerint a minősítési eljárás nem azonos az adóigazolás kiállítása iránti eljárással.A minősítés során háromféle csoportba sorolható az adózó: megbízható adózó, kockázatos adózó vagy egy köztes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Köztartozásmentes adatbázis ellenőrzésének kötelezettsége

Kérdés: Ellenőrizni kell-e a köztartozásmentes adatbázist a kifizetés során most, hogy ez a kötelezettség már nem része az építési kormányrendeletnek? Ettől függetlenül más jogszabály megállapíthat ilyen kötelezettséget? Azaz a 322/2015. kormányrendelet 32/B. §-a helyett mi szabályozza a köztartozásmentes adatbázisba tartozás igazolását?
Részlet a válaszából: […] ...kormányrendelet ma már nem tartalmazza azt az alábbi szabályt, mely a köztartozásmentes adatbázisban való szerepléstől, vagy nullás adóigazolástól tette függővé a 200 ezer forintnál magasabb értékű kifizetéseket.A kormányrendelet hatályos, 32/B. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 10.

Nemleges adóigazolás megkövetelése kifizetéshez

Kérdés: Az ajánlatkérő szabhatja-e a nyertes ajánlattevő számlája kiegyenlítésének feltételéül nemleges (köztartozásmentes) adóigazolás bemutatását a közbeszerzési szerződés teljesítésének szakaszában?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. a kizáró okok körében nevesíti a nemleges adóigazolást, mégpedig úgy, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki egy évnél régebben lejárt adó-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Nemleges adóigazolás kiadásának megtagadása

Kérdés: Megtagadhatja-e az adóhatóság a nemleges adóigazolás kiállítását arra hivatkozással, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben biztosítási célú büntetőjogi intézkedést alkalmaztak, amellyel meghatározott pénzösszeg erejéig lefoglalták a nyertes ajánlattevő más gazdasági társaságban meglévő üzletrészét?
Részlet a válaszából: […] ...megválaszolása fogalmi elhatárolást igényel. Az adóhatóság lejárt, tehát végrehajtható köztartozás esetén tagadhatja meg a nemleges adóigazolás kiállítását. A kérdés szerinti esetben a gazdasági társasággal szemben biztosítási célú büntetőjogi intézkedést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Rendkívüli helyzet miatti áfafizetési probléma bejelentése

Kérdés: Koronavírus miatt probléma van az áfafizetésünkkel. Ezt a körülményt mikor kell az eljárás során bejelenteni legkésőbb, mikor okozhat ez gondot? (A beszerzés tárgya árubeszerzés kis szolgáltatással együtt, tehát nem építési beruházás.)
Részlet a válaszából: […] ...alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,– az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy– az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Belföldön tényleges tevékenységet nem folytató külföldi ajánlattevő igazolásai

Kérdés: Szükséges-e NAV-igazolás, ha külföldi ajánlattevő tesz ajánlatot, de hazánkban nincs valós tevékenysége?
Részlet a válaszából: […] ...törvény 62. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti kizáró ok igazolását a köztartozásmentes adatbázisban szerepléssel, vagy nullás adóigazolás benyújtásával tudja teljesíteni.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Hivatkozás a köztartozásmentes adatbázisra az EKR-ben

Kérdés: Amikor kitöltöm az EKR-ben az EEKD-t, akkor a NAV-os kizáró oknál más a tartalom. Ebben az esetben is be kell írnom a köztartozásmentes adatbázist? Ha igen, akkor az URL című sorba?
Részlet a válaszából: […] ...szereplést – amennyiben abban szerepel az érintett gazdasági szereplő – be kell írni az URL című sorba. Ha nem szerepel, akkor nullás adóigazolást szükséges rendelkezésre bocsátani a Kbt. 69. §-ának (5) bekezdése szerinti igazolások benyújtásakor.Gyakorlattá vált...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 8.

Szerződésmódosítás kormányrendelet változása miatt

Kérdés: A 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a módosult, illetve új 32/B. § lépett hatályba. Szükséges-e a meglévő szerződéseket módosítani, illetve mi az újdonság a régi szabályokhoz képest?
Részlet a válaszából: […] ...az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,– az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy– az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 14.
1
2
3
7