Gyártó minősítése I.

Kérdés: Az új Kbt. az alvállalkozóra vonatkozóan új meghatározást adott: "4. § E törvény alkalmazásában... 2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt;" Ez alapján minek minősül a gyártó, disztribútor?
Részlet a válaszából: […] Sajnálatos módon erre vonatkozóan a jogalkotó nem adtámpontot. Egyelőre tág értelemben használják a törvény értelmezése során,tehát a gyártó is alvállalkozónak minősül az esetek többségében. A kérdésrejelenleg nem adható egyértelmű válasz, függetlenül az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.
Kapcsolódó címkék: