Dokumentáció ára

Kérdés: A jelenleg hatályos szabályozás alapján kell fizetni a dokumentációért?
Részlet a válaszából: […] Nem, a dokumentáció ingyenes, fizetési kötelezettsége csak a nyertes ajánlattevőnek lehet, amennyiben ezt az ajánlatkérő előírta az eljárást megindító felhívásában. Az összeg előre sem kérhető, azaz nincs arra lehetőség, hogy az ajánlatkérő előre kéri azt mindegyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Dokumentáció ellenértékének megfizetése megbízott által

Kérdés: A dokumentáció megvásárlása történhet-e úgy, hogy az utalást a megbízott indítja?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint ennek nincs akadálya, de a vásárlás során egyértelműnek kell lennie, hogy kinek a nevében és kinek vásárolja az adott megbízott a dokumentációt. Ezt az átutalás közlemény rovatában is elegendő közölni, de számlakérés esetén külön érdemes jelezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.

Kizárás 10 százalék alatti alvállalkozó által megvásárolt dokumentáció felhasználása miatt

Kérdés: Egy gazdálkodó szervezet megvásárolta a dokumentációt, de nem indult önállóan az eljárásban, hanem a mi alvállalkozónkként lépett fel – 10 százalék alatti mértékben. Mi nem vásároltuk meg a dokumentációt, hanem az előbbiek szerinti alvállalkozó által megvettet használtuk fel az ajánlattételhez. Az ajánlatkérő emiatt kizárt minket az eljárásból. Jogszerűen tette ezt? Más lenne a helyzet, ha az alvállalkozói közreműködés 10 százalék feletti lett volna?
Részlet a válaszából: […]  A dokumentáció átvételére, illetve megvásárlására vonatkozórendelkezéseket az eljárást megindító felhívásban (hirdetményben) kell megadniaaz ajánlatkérőnek.Az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy a dokumentációátvétele vagy megvásárlása kötelező, azaz csak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Dokumentáció ellenértékének visszatérítése, kamatfizetési kötelezettség

Kérdés: Mikor jár vissza a dokumentáció ellenértéke, és ha visszajár, kérhetünk-e kamatot az ajánlatkérőtől? Ha visszajár, automatikusan visszakapjuk az ellenértéket, vagy külön kell kérni azt?
Részlet a válaszából: […] A dokumentáció ellenértékének visszafizetésére vonatkozóan aKbt. 54. §-a tartalmaz szabályokat az alábbiak szerint.Az 54. § (10) bekezdés alapján a dokumentáció, valamintannak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha– az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Dokumentáció árának visszatérítése kiírás visszavonása esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő kiírt egy pályázatot, melyet később visszavont. Mi megvásároltuk a dokumentációt, mely több százezer forintba került. Mit lehet ilyen esetben tenni, hogy a dokumentáció árát visszakapjuk? Van-e rá mód?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 54. §-ának (6) bekezdése szerint a dokumentáció,valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha– az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást;– az eljárás a 92. § d), f) vagy g) pontja alapjáneredménytelen;– az ajánlatkérő az eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Dokumentáció ingyenessége, átvétele mint részvételi feltétel

Kérdés: Ismernek-e a gyakorlatban olyan esetet, amikor nem kell fizetni a dokumentációért? És elő­fordul, hogy a dokumentáció átvétele nem feltétele az eljárásban való részvételnek?
Részlet a válaszából: […] Miután a Kbt. 54. §-a alapján az ajánlatkérő kötelesdokumentációt készíteni a megfelelő ajánlattétel érdekében, és miután adokumentációnak a szerződéstervezeten túlmenően tartalmaznia kell a benyújtandónyilatkozatokat, igazolásokat, továbbá a dokumentációban adja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Dokumentáció megfizetését igazoló bizonylat csatolása

Kérdés: Milyen alapon kell csatolni az ajánlathoz a dokumentáció megfizetését igazoló bizonylatot?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlatkérő ahhoz kötötte az ajánlattételt,hogy a dokumentáció ellenértékét megfizessék, annak ellenőrzését azajánlattétel során is megteheti, azaz ennek előírásával ajánlatkérő nem sérti aKbt.-t.A törvény 54. §-ának (4) bekezdése értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Dokumentáció visszakérhetősége

Kérdés: Ha a dokumentáció ellenértéke visszajár, az ajánlatkérő visszakérheti azt? Ha a dokumentáció annak használatakor megrongálódott, azt szankcionálhatja?
Részlet a válaszából: […] A Kbt értelmében a dokumentáció és annak ellenértéke visszajár.Ennek értelmében, amennyiben az ajánlatkérő kéri, az ajánlattevőnek vissza kellazt juttatnia ajánlatkérő részére.A Kbt. 54. § (6) bekezdésének a)-c) pontjai értelmében adokumentáció, valamint annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Dokumentáció ingyenes rendelkezésre bocsátása

Kérdés: Honnan tudható meg, hogy az ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében, ingyenesen az ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta?
Részlet a válaszából: […] Az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérő kötelességea dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban informálni a potenciálisajánlattevőket. Mindez érinti a fizetési kötelezettséget, annak hiányát, vagyaz átvétel módját is. Tehát a felhívásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 27.

Elállás szerződéskötéstől

Kérdés: A gyakorlatban melyek azok az esetek, amikor az ajánlatkérő úgy nyilatkozhat, hogy nem kíván szerződést kötni? Ilyenkor ki viseli az ajánlattétel költségeit? Hogyan alakul a dokumentáció ellenértékének sorsa és az ajánlati biztosíték kérdése? Ki téríti meg az ajánlattevő olyan beruházásait, amelyeket kizárólag az adott közbeszerzési eljárásra figyelemmel eszközölt?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint, az ajánlatkérőnek nincs olyan joga,hogy eredményes közbeszerzés esetén úgy nyilatkozzon, hogy mégsem kíván anyertessel, vagy részajánlattétel megengedése esetén a nyertesekkel szerződéstkötni.A Kbt. kifejezetten úgy rendelkezik (Kbt. 99. §),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 18.
1
2
3