Dokumentáció ára

Kérdés: A jelenleg hatályos szabályozás alapján kell fizetni a dokumentációért?
Részlet a válaszából: […] ...azt mindegyik ajánlattevőtől, majd nemnyertesség esetén az összeget visszautalja.A Kbt. vonatkozó, 52. §-ának (1) bekezdése szerint a dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Dokumentáció ellenértékének megfizetése megbízott által

Kérdés: A dokumentáció megvásárlása történhet-e úgy, hogy az utalást a megbízott indítja?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint ennek nincs akadálya, de a vásárlás során egyértelműnek kell lennie, hogy kinek a nevében és kinek vásárolja az adott megbízott a dokumentációt. Ezt az átutalás közlemény rovatában is elegendő közölni, de számlakérés esetén külön érdemes jelezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 20.

Dokumentáció ellenértékének visszatérítése, kamatfizetési kötelezettség

Kérdés: Mikor jár vissza a dokumentáció ellenértéke, és ha visszajár, kérhetünk-e kamatot az ajánlatkérőtől? Ha visszajár, automatikusan visszakapjuk az ellenértéket, vagy külön kell kérni azt?
Részlet a válaszából: […] ...dokumentáció ellenértékének visszafizetésére vonatkozóan aKbt. 54. §-a tartalmaz szabályokat az alábbiak szerint.Az 54. § (10) bekezdés alapján a dokumentáció, valamintannak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha- az ajánlatkérő visszavonja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Dokumentáció árának visszatérítése kiírás visszavonása esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő kiírt egy pályázatot, melyet később visszavont. Mi megvásároltuk a dokumentációt, mely több százezer forintba került. Mit lehet ilyen esetben tenni, hogy a dokumentáció árát visszakapjuk? Van-e rá mód?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 54. §-ának (6) bekezdése szerint a dokumentáció,valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha- az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást;- az eljárás a 92. § d), f) vagy g) pontja alapjáneredménytelen;- az ajánlatkérő az eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Dokumentáció ingyenessége, átvétele mint részvételi feltétel

Kérdés: Ismernek-e a gyakorlatban olyan esetet, amikor nem kell fizetni a dokumentációért? És elő­fordul, hogy a dokumentáció átvétele nem feltétele az eljárásban való részvételnek?
Részlet a válaszából: […] Miután a Kbt. 54. §-a alapján az ajánlatkérő kötelesdokumentációt készíteni a megfelelő ajánlattétel érdekében, és miután adokumentációnak a szerződéstervezeten túlmenően tartalmaznia kell a benyújtandónyilatkozatokat, igazolásokat, továbbá a dokumentációban adja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Dokumentáció megfizetését igazoló bizonylat csatolása

Kérdés: Milyen alapon kell csatolni az ajánlathoz a dokumentáció megfizetését igazoló bizonylatot?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő ahhoz kötötte az ajánlattételt,hogy a dokumentáció ellenértékét megfizessék, annak ellenőrzését azajánlattétel során is megteheti, azaz ennek előírásával ajánlatkérő nem sérti aKbt.-t.A törvény 54. §-ának (4) bekezdése értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Dokumentáció visszakérhetősége

Kérdés: Ha a dokumentáció ellenértéke visszajár, az ajánlatkérő visszakérheti azt? Ha a dokumentáció annak használatakor megrongálódott, azt szankcionálhatja?
Részlet a válaszából: […] A Kbt értelmében a dokumentáció és annak ellenértéke visszajár.Ennek értelmében, amennyiben az ajánlatkérő kéri, az ajánlattevőnek vissza kellazt juttatnia ajánlatkérő részére.A Kbt. 54. § (6) bekezdésének a)-c) pontjai értelmében adokumentáció, valamint annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Tanácsadói díj megjelenítése a dokumentáció ellenértékében

Kérdés: Beépíthető-e a tanácsadói díj az ajánlati dokumentáció költségébe, illetve melyek építhetők be az említett költségkeretbe?
Részlet a válaszából: […] ...vagy az ajánlatkérő felkészítése a konkrételjárásra, amely esetekben a díj vagy a díjnak ezen eleme nem vehető figyelembea dokumentáció ellenértékének kalkulálása során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 28.

Nyertesség és dokumentáció ellenértékének visszatérítése

Kérdés: Igaz-e az a feltevésünk, hogy az ajánlati dokumentáció beszerzésére fizetendő összeg az ajánlattevő részére visszautalandó, amennyiben nem nyertes? Illetve nyertessége esetén a szerződéses érték a dokumentáció árának összegével csökkentendő?
Részlet a válaszából: […] ...a kérelem kézhezvételétől számított kétmunkanapon belül köteles ennek eleget tenni, feltéve hogy annak ellenértékétmegfizették;- a dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és azajánlattevők részére történő rendelkezésre bocsátásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 27.

Dokumentáció ellenértékének meghatározása a gyakorlatban

Kérdés: A dokumentáció tényleges ára meghatározható-e a beruházási, közbeszerzési érték százalékában, illetve a gyakorlatban hogyan határozható meg az ellenérték?
Részlet a válaszából: […] ...dokumentáció ellenértékére a Kbt. 54. §-ának (5) bekezdésetartalmaz előírást. A hivatkozott rendelkezés szerint ajánlatkérőnek adokumentáció előállításával, elkészítésével, valamint az ajánlattevők részéretörténő rendelkezésre bocsátással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 12.
1
2