Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott informatikai közbeszerzési terv tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Informatikai közbeszerzési terv feltöltése az EKR-be

Kérdés: Fel kell-e töltenem az informatikai közbeszerzési tervet az EKR-be? A közbeszerzési terv része-e az informatikai közbeszerzési terv, vagy a kettő független egymástól?
Részlet a válaszból: […]pontja szerinti fogalom értendő, amely nem feleltethető meg az adott érintett szervezet saját éves beszerzési, közbeszerzési tervének. A kormányrendelet 1. § (4) bekezdésének 5. pontja szerint értelmezett informatikai beszerzés vonatkozik minden olyan beszerzési tárgyra, mely a definíció hatálya alá tartozik, és amely tervezhető informatikai beszerzés, így a DKÜ kormányrendelet hatálya alá tartozik. Tekintettel arra, hogy az informatikai beszerzési terv és éves informatikai fejlesztési terv a DKÜ portálján kerül feltöltésre, nem pedig az EKR-ben, így függetlenül kezelendő az éves közbeszerzési tervtől.A kormányrendelet 1. § (4) bekezdésének 3. pontja szerint az éves informatikai beszerzési terv: adott naptári évre vonatkozó, tervezhető, összesített, az érintett szervezet napi működésének fenntartásához feltétlenül beszerezni szükséges informatikai eszközöket és szoftvereket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat részletesen felsoroló dokumentáció, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve.Az 1. § (4) bekezdés 4. pontja alapján éves informatikai fejlesztési terv: adott naptári évre vonatkozó, tervezhető, összesített, az érintett szervezet napi működésének fenntartásához feltétlenül beszerezni nem szükséges, a meglévő informatikaieszköz-, szoftver- és alkalmazásállomány korszerűsítését, bővítését, továbbfejlesztését vagy cseréjét eredményező informatikai eszközöket, szoftvereket és alkalmazásfejlesztéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat részletesen felsoroló dokumentáció, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve.Az 1. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti informatikai beszerzés: informatikai eszköz, szoftver, alkalmazásfejlesztés, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés, továbbá visszterhes szerződés létrehozását célzó beszerzési eljárás.Az 1. § (4) bekezdés 6. pontja alapján informatikai beszerzési igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben szereplő, előre tervezett beszerzési igény.Az érintett szervezet saját - tehát nem a kormányrendelet szerinti informatikai - beszerzési, közbeszerzési tervében szereplő, az adott év során megvalósítani tervezett olyan igények, amelyek egyébként megfelelnek a kormányrendelet 1. § (4) bekezdésének 6. pontja szerinti informatikai beszerzési igény fogalomnak, a kormányrendelet vonatkozásában az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, ugyanakkor tervezett informatikai beszerzési igénynek minősülnek.Azonban a kormányrendelet 1. § (4) bekezdésének 10. és 13. pontja szerinti fogalmak alapján a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénynek, vagy az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai igénynek mindenképpen nem tervezetteknek kell lenniük. Így amennyiben a közbeszerzési terv részévé válnak, úgy egyben tervezetté is válnak, ami automatikusan azt eredményezi, hogy nem felelnek meg az alábbi 10. vagy 13. pontoknak, mely lehetővé teszi saját közbeszerzési eljárás lefolytatását.Az 1. § (4) bekezdés 10. pontja szerint rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az éves[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4399