Keresés eredménye

8 találat a megadott többes alvállalkozás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Többes alvállalkozói részvétel
Kérdés: Adott eljárásban egy alvállalkozó részt vehet-e egynél több ajánlattevő alvállalkozójaként? Adott eljárásban egy kapacitást is nyújtó alvállalkozó részt vehet-e egynél több ajánlattevő kapacitást is nyújtó alvállalkozójaként? Van-e különbség keretmegállapodásos eljárás esetén?
Részlet a válaszból: […]jelentkezővel közösen, más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,- más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés] - a)-c) pontok.A keretmegállapodásnak ugyanolyan a megítélése a kérdés tekintetében. Egy adott részben egy alvállalkozó több keretmegállapodásos partnernek is lehet nevesített alvállalkozója a teljesítés során. Ebben az esetben mindig figyelembe kell venni az alvállalkozó definícióját, hiszen például a gyártó, forgalmazó nem tartozik ebbe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4288
2. találat: Külföldi ajánlattevő többes alvállalkozása hazai cégeken keresztül
Kérdés: Meg lehet-e akadályozni, hogy külföldi ajánlattevő több céget létrehozzon itthon, és mögöttük mindenhol megjelenjen alvállalkozóként?
Részlet a válaszból: […]részvételre jelentkezővel közösen,- más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,- más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. § (5) bekezdés] - a)-c) pontok.A kérdés szerinti alvállalkozókénti megjelenésnek egyedüli korlátja, hogy a Kbt. értelmében a 25 százalékot elérő mértékben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3070
3. találat: Többes alvállalkozás
Kérdés: Egy alvállalkozó ugyanazon eljárásban több ajánlattevő ajánlatában lehet-e alvállalkozó? Vagyis ha én mint alvállalkozó (10 százalék feletti vagy alatti) több ajánlattevőnek szeretnék alvállalkozója lenni egyszerre ugyanazon eljárásban, megtehetem-e? Ezt a kérdést már megválaszolták a Közbeszerzési Levelek 143. számában (2910-es kérdés), de véleményem szerint itt nem az alvállalkozóra, hanem az ajánlattevőre vonatkozóan adták a választ (a 28. § szerint egyértelmű, hogy az ajánlattevő nem lehet ugyanabban az eljárásban más ajánlattevő alvállalkozója). Én konkrétan az alvállalkozó vonatkozásában szeretném feltenni a kérdést.
Részlet a válaszból: […]jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, - más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, - más ajánlatot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2955
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Egy alvállalkozó több ajánlattevő ajánlatában, azonos eljárásban
Kérdés: Egy alvállalkozó ugyanazon eljárásban több ajánlattevő ajánlatában is szerepelhet?
Részlet a válaszból: […]igazoló szervezet. Az egy szerepre szűkítés egyben kizárja, hogy többfajta ajánlatot tegyen ugyanaz az ajánlattevői kör. A közbeszerzési törvény 28. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai értelmében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2910
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Kifizetés ajánlattevő és alvállalkozó közötti vita esetén
Kérdés: Abban az esetben, ha az ajánlattevő több alvállalkozóval kötött szerződést, akkor az ajánlatkérő alkalmaz a kifizetések vonatkozásában valamilyen arányszámokat? Gondolunk itt például arra az esetre, ha az ajánlattevő és olyan alvállalkozó között van a vita, aki a teljesítésnek kizárólag 1 százalékában vett részt. Ebben az esetben, ezzel az 1 százalékot teljesítő alvállalkozóval való vita miatt az ajánlatkérő visszatartja az egész, az ajánlattevő részére kifizetendő összeget?
Részlet a válaszból: […]teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. A gyakorlat egyelőre vegyes, mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2633
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Többes alvállalkozás egy eljárásban
Kérdés: A Kbt. 70. §-a egyértelműen fogalmaz arról, hogy egy eljáráson belül egy adott cég nem lehet ajánlattevő és egy másik cég alvállalkozója egyszerre. Mi a helyzet azonban akkor, ha az adott cég két másik cég alvállalkozójaként jelentkezik az eljárásban? Tehát X cég 10 százalék feletti alvállalkozója Y cégnek és Z cégnek is, egy adott eljárásban. Ez lehetséges?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1131
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Több alvállalkozó megnevezése egy ajánlattevő mellett
Kérdés: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében megteheti-e a részvételre jelentkező, hogy több olyan 10 százalék feletti alvállalkozót is megnevez, akiknek a tevékenységi köre nagyrészt lefedi egymást, habár tisztában van vele, hogy az ajánlatadási szakaszban csak az egyik alvállalkozóval fogja az ajánlatát összeállítani?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozót, aki, illetőleg amely a 60. §, illetőleg a 61. § szerint a kizáró okok hatálya alá esik. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § (1)-(4) bekezdése szerint akkor kell eljárni, ha a jelentkezőnek az (1) bekezdés b) pontja szerint meg kell jelölnie az ilyen alvállalkozókat. Egyébként, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a részvételre jelentkező köteles nyilatkozni részvételi jelentkezésében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ha pedig az ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírta, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 707
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Többes alvállalkozás egy eljárásban
Kérdés: Közbeszerzési pályázaton - alvállalkozókénti részvétel esetén - van-e mód több ajánlattevőnél is bejelentkezni -10 százalék fölött vagy alatt - anélkül, hogy ez kizárást vonna maga után?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 505