Indexálás és szerződésmódosítás kapcsolata


"Belefér-e" a szerződésmódosítási szabályokba, ha úgy építek be indexálást, hogy azt minden esetben közzé is teszem? Lehet-e indexálni de minimis szerződés esetében?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2022. május 11-én (266. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4910

[…] szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át - a) és b) pontok,valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.Ehhez képest az indexált szerződés a 141. § (4) bekezdés a) pontja értelmében nem igényel hirdetmény-közzétételt, mivel az indexálás automatizálja a változás beépülését a szerződésbe.A 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:-ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét (...).Amennyiben az indexálás mértékét maximalizálni kívánja az ajánlatkérő, azt az eredeti szerződésben a 141. § (4) bekezdés a) pont alkalmazása során meghatározhatja, korlátozhatja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a de minimis szabály kerülne alkalmazásra, hanem az indexálás során határoz meg sajátos szabályokat az […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.