Bírálóbizottsági tagok tiszteletdíjának egybeszámítása


Az ajánlatkérő tervpályázati eljárást kíván lefolytatni, melyhez a bírálóbizottsági tagként nemzetközileg is elismert műszaki és a beszerzés tárgya szerinti szakembereket kíván megbízni. A munkaviszonyban történő alkalmazást nem támogatja az ajánlatkérő, azonban a megbízási szerződés keretében történő díjazásuk összege előreláthatólag meghaladja a nettó 15 millió forintot. Ebben az esetben arra van-e lehetőség, hogy a tagok díjazását külön-külön szakmacsoportonként számolja az ajánlatkérő (pl. külön az építész, a tervpályázat tárgyát képező szakmai, jogi, pénzügyi szakértelem mellett)? Ugyanis a projekt nagyságára tekintettel több azonos végzettségű tag lesz (pl. 4 fő építész, 3 fő múzeumszakmai). Amennyiben nem lehetséges, úgy a munkaviszonyban történő foglalkoztatáson kívül milyen jogszerű megoldás alkalmazható ebben az esetben?


Megjelent a Közbeszerzési Levelekben 2023. április 12-én (277. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5087

[…] tervező, szolgáltató a teljesítés során nem bízható meg, aki az eljárásba bevonásra kerül, tehát mivel a tervezési szolgáltatást nyújtónak függetlennek kell lennie az eljárásba bevont személyektől, így a tervezéssel történő egybeszámításra sincs szükség. A gyenge pontja ennek az érvelésnek az, hogy önmagában az nem elegendő érv, hogy ha ugyanaz a személy nem bízható meg az előkészítésben történő részvételben végzett tervezési szolgáltatással (tekintsük a bírálóbizottság tagja tevékenységét ennek az egyszerűség kedvéért) és a valós nyertes tervezési szolgáltatással. Ez az egyetlen olyan érv, mely alkalmazható lehet ebben az esetben. Valójában amikor például művészeket bíz meg az ajánlatkérő egy művészeti projektben, vagy egy egyetem neves professzorokat kér fel előadás megtartására, hasonló dilemmával szembesül, melyet jellemzően rugalmasabb megoldásokkal menedzselnek az ajánlatkérők. Esetünkben az alábbi, Kbt. 111. §-a szerinti lehetőség egy érv a bírálóbizottsági tagok tevékenységének leválasztása mellett, majd a leválasztott tevékenységi kör 111. §-ba sorolása, amennyiben még mindig eléri a 15 millió forintot."111. § r) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épületre vonatkozó építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, belsőépítészeti tervezési szolgáltatás, településtervezési vagy tájrendezési tervezési szolgáltatás megrendelésére – az ezekhez kapcsolódó szakági és az épület rendeltetésszerű használatához szükséges tervezési tevékenységekre kizárólag akkor, ha annak megrendelésére építészeti, belsőépítészeti, településtervezési vagy tájrendezési tervezéssel együttesen, ugyanazon tervezett építési beruházás tekintetében […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.