Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. szeptember 8. (Közbeszerzési Levelek 258. szám, 4767. kérdés)

Olvasói kérdés Jogos-e az ajánlatkérő igénye, hogy a szerződéskötést megelőzően az ajánlati biztosítékot hosszabbítsuk meg, hogy ne hétvégén járjon le? Mi írja ezt elő? (Így hosszabb lesz az ajánlati kötöttségi időszak is, és ez nem eljárási határidő, hanem a szerződéskötésre vonatkozik.)

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]ajánlat további fenntartására vonatkozó felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására (...).Így valójában az ajánlati kötöttségre vonatkozó számítási módszert kell vizsgálnunk. A határidő számítására vonatkozó 48. § (3) bekezdése írja elő, hogy amennyiben a határidő hétvégén jár le, úgy az a következő munkanapig meghosszabbodik. A 48. § (5) bekezdés hivatkozik a Kbt. 131. § (6) bekezdésére, ami a moratóriumi szabályt tartalmazza.A Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján, ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le (...).A 48. § (5) bekezdése szerint az (1)-(3) bekezdést az ajánlati kötöttség és a 131. § (6) bekezdése szerinti időtartam számítása során is alkalmazni kell.Nincs jelentősége annak, hogy nem összegezést megelőzően beszélünk határidőről ebben az esetben. Azonban a pontos hivatkozások miatt valóban érdemes utalnunk a 131. § szabályára. A 131. § a szerződéskötés ajánlati kötöttségére is utal, ezért automatikusan a határidő számítására vonatkozó szabály az ajánlati kötöttséget is meghosszabbítja.A 131. § (5) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő és - a (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától[…]

Figyelmébe ajánljuk

Közös ajánlattétel esetén hogyan történik az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása?

Tovább a teljes cikkhez

A nyertes ajánlattevő nem tudott részt venni a helyszíni szemlén, illetve megbeszélésen, ezért nem volt bizonyos tények birtokában. Ennek következtében meghiúsult a szerződéskötés, az ajánlatkérő lehívta az ajánlati biztosítékot. Jogszerűen tette-e?

Tovább a teljes cikkhez

A Kbt. 88. § (1) bekezdésének b) pontja rendezi az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának elmulasztásával járó jogkövetkezményeket, de a jogszabály nem ír elő szankciót arra nézve, ha az ajánlattevő nem, vagy nem a szerződéskötés időpontjára bocsátja...

Tovább a teljes cikkhez

Van-e lehetőség az okirati formában (levél) nyújtott ajánlati biztosíték (például: biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetőkezesség-vállalást tartalmazó - kötelezvény) esetén az okirat tartalmi hiányának javítására, pótlására? Konkrét esetben az...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére