Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Ajánlati biztosíték utólagos benyújthatósága

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. augusztus 5. (Közbeszerzési Levelek 245. szám, 4548. kérdés)

Olvasói kérdés Amennyiben az ajánlatkérő felvilágosításkérés keretében kérdezi, hogy az ajánlati biztosíték milyen formában felel meg az előírásoknak, van-e lehetőség utólag benyújtani azt?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit (...).A Kbt. 73. §-ának (6) bekezdése értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre (...) - b) pont.Utólagos benyújtása nincs lehetőség, azonban ha az ajánlattevő nem megfelelő formában nyújtotta be például a bankgarancia-nyilatkozatot, vagy esetleg a benyújtott dokumentum ellentmondásos, abban az esetben az ajánlatkérő hiánypótlás, felvilágosításkérés keretében meggyőződhet arról, hogy valójában mi volt az ajánlattevő célja. Előbbi esetben az elektronikusan aláírt formában benyújtásra kerülő bankgarancia megfelelően igazolja az ajánlattevő szándékát, melyet első alkalommal nem megfelelő formában töltött fel, de annak tartalma egyértelműen igazolta az ajánlatkérő számára, hogy a formai hiányosság pótlásával az ajánlat érvényes lehet. A felvilágosításkérés[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az ajánlatkérő lehetőséget adott részajánlat tételére. Az ajánlati biztosíték vonatkozásában úgy rendelkezett, hogy azt minden ajánlattevőnek egységesen, a közbeszerzés értéke alapján kell nyújtania, függetlenül attól, hogy hány részre tesz ajánlatot. Ez így jogszerű?

Tovább a teljes cikkhez

Ajánlati biztosíték esetében az előírtaknak nem megfelelően benyújtott biztosíték pontosan mit jelent? Kizárhat-e az ajánlatkérő, ha a biztosíték dátumai, összege lehívhatósága megfelel, csupán a kiadott garanciaformától pár vesszővel, alaki dolgokkal tér el?

Tovább a teljes cikkhez

A Kbt. 88. § (1) bekezdésének b) pontja rendezi az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának elmulasztásával járó jogkövetkezményeket, de a jogszabály nem ír elő szankciót arra nézve, ha az ajánlattevő nem, vagy nem a szerződéskötés időpontjára bocsátja...

Tovább a teljes cikkhez

Az ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlati biztosítékot kizárólag bankgaranciával lehet teljesíteni az adott eljárásban. Jogszerű-e a feltétel tekintettel arra, hogy kisebb vállalkozások esetén a bankgarancia beszerzése meglehetősen nagy terhet jelent?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére